Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Herhangi bir yapının inşası için yapı ruhsatı gerekiyor. Peki, yapı ruhsatı için gerekli belgeler neler? İşte yanıtı...

15 April 2015
Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Herhangi bir yapının inşası için yapı ruhsatı gerekiyor. Peki, yapı ruhsatı için gerekli belgeler neler? İşte yanıtı...

İmar Kanununda; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler şeklinde tanımlanan yapılar, yine imar kanunu kapsamında inşa edilebiliyor. Söz konusu yapıların inşası için yapı ruhsatının olması gerekiyor. Yapı ruhsatı temini için de tüm belgelerin tamamlanması gerekiyor.

İmar Kanununun 20'inci maddesine göre yapı; kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parseller ile kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. Peki yapı ruhsatı için gerekli belgeler neler? İşte yanıtı...

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler :

Yapı Sahibinden İstenen Evraklar

1. Dilekçe(Kendisi veya kanuni vekiline ait)

2. Belediyeden alınmış imar çap aslı

3. Belediyeden alınmış vergi borcu yoktur yazısı

4. Tapu kayıt sureti(Döşemealtı Tapu Müdürlüğünden)

5. Ada ve parsele ait ölçü krokisi(Antalya Kadastro Müdürlüğünden)

6. Ada ve parsele ait arsa ve bina aplikasyon(Özel Haritacı) belgesi

7. Plankote

8. Yapı Denetim ücretinin yattığını gösterir banka dekontu

9. Mal sahibinin T.C.kimlik no,adres bilgileri

10. Asat yazısı

Müteahhitten İstenen Evraklar

1. Müteahhit ile Yapı sahibi arasında yapılmış noter onaylı inşaat sözleşmesi

2. Müteahhidin imza sirküleri

3. Müteahhidin vergi levhası fotokopisi

4. Faaliyet belgesi(Ticaret ve Sanayi Odasından)

5. Sicil Tasdiknamesi(Ticaret Sicil Memurluğundan)

6. Müteahhit mal sahibi ise, İnşaat yapım taahhütnamesi (Noter tasdikli)

7. Müteahhit firma ana sözleşmesi

8. Yapı Denetim Yasasına ve yönetmeliklerine uyacağına , sertifikasız usta çalıştırmayacağına dair taahhütname,

9. Müteahhidin kimlik fotokopisi (Tüzel kişiliklerde en büyük hissedarın T.C.kimlik numarası)

Şantiye Şefinden İstenen Evraklar

1. Şantiye şefi sözleşmesi(Ek12-form10 uygun)

2. Mühendis ve mimarlar için Şantiye şefliği taahhütnamesi

3. İkametgah belgesi, Kimlik fotokopisi

Projeler

1. Mimari proje 5 takım, ada parseline uygun proje müellifi taahhütname belgesi,

2. Jeolojik etüt raporu , ada parseline uygun SMM belgesi,T.C.kimlik no

3. Statik proje 4 takım,ada parseline uygun proje müellifi taahhütname, Statik hesaplar 2 takım,

4. Elektrik tesisat projesi 4 takım,ada parseline uygun proje müellifi taahhütname

5. Sıhhi tesisat projesi 4 takım,ısı yalıtım raporu,ada parseline uygun proje müellifi taahhütname

6. Jeofizik etüt raporu, proje müellifi taahhütname

7. Şantiye elektrik projesi

8. Zemin emniyet katsayı hesabı (6’ lı imza)

Yapı Denetim Kuruluşunun Temin Edeceği Evraklar

1. Yapı Denetim Hizmet sözleşmesi,

2. Yapıya ilişkin bilgi formu aslı,

3. Yapı denetim izin belgesi(noter tasdikli)

4. Yapı denetim kuruluşu yetkililerinin imza sirküleri,

5. Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi,

6. Ticaret odası kayıt belgesi,

7. Yapı denetçisinin, Yardımcı kontrol mühendisinin ikametgahı

8. Yapı denetim firma yetkilisinin kimlik fotokopisi

9. Yapı denetim firmasının proje kontrol formları

10.Yapı denetim firması vergi levhası fotokopisi

11.İşyeri teslim tutanağı.

-

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

-

Yapı ruhsatı için gerekli belgeler tamamlandığın söz konusu yapının inşası için yapı ruhsatı temin edilmiş oluyor.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kiralardaki %25 artış sınırı kimler için geçerli?

Kiralardaki %25 artış sınırı kimler için geçerli?

Kira fiyatları artmaya devam ediyor. Kiracılar, mevcut evlerinden/iş yerlerinden çıkmaya cesaret gös

11 October 2022


Konut kredisi faizleri güncellendi! İşte banka banka faiz oranları...

Konut kredisi faizleri güncellendi! İşte banka banka faiz oranları...

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bank ihtiyaç, araç, konut kredisi faizleri nasıl?

29 January 2022


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum