Yatırım Yapmayanın Tahsisine Son Verilecek

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2014-2015 Eylem Planı'nı yayınlandı. Plana göre, artık yatırım yapmayanın tahsisine son verilecek.

12 Temmuz 2014
Yatırım Yapmayanın Tahsisine Son Verilecek

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, 2014-2015 Eylem Planı'nı yayınlandı. Plana göre, artık yatırım yapmayanın tahsisine son verilecek.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2014- 2015 Eylem Planı’nda, faaliyete geçmeyen OSB’lerin kapatılması öngörüldü. OSB’lerde arsa spekülasyonunun önlenmesi için arsa satın alan ancak vaktinde yatırımını yapmayanın tahsisi ilk tahsis edildiği fiyattan geri almak kaydıyla kaldırılacak.

Geri ödeme ise yeni alıcı bulununca yapılacak. Türkiye’deki küçük sanayi dahil bütün sanayi bölgelerinin belirlenmesi için de bir harita çalışması yapılacak. YOİKK 2014-2015 Eylem Planı’nda, teşvikler, istihdama yönelik uygulamalar ve OSB’ler dahil sanayi yatırımlarının arazi planlanmasına yönelik düzenlemelerin öne çıktığı 63 eylem öngörülüyor. Planda, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgelerdeki arsa tahsislerine ilişkin sert önlemler alınması öngörüldü.

ŞARTLARA UYMAYAN İŞLETMELERİN ARSA TAHSİSİ İPTAL

Mart 2015’e kadar tamamlanacak mevzuat değişikliğiyle, her bir OSB için kuruluş tamamlama ve faaliyete geçme süreleri belirlenecek. Bu süre içinde faaliyete geçmeyen OSB’ler, bakanlık kararıyla kapatılacak ve tescilden silinecek. OSB’lerde sıklıkla tartışma konusu olan arsa spekülasyonlarının önüne geçmek için de sert bir önlem belirlendi. Buna göre, OSB uygulama yönetmeliğinde belirtilen inşaata başlama ve bitirme sürelerine uymayan işletmelerin arsa tahsisi iptal edilecek.

ARSA TAHSİS BEDELİ ÜZERİNDEN İPTAL EDİLECEK

OSB yönetimi bu iptali yapmazsa, yönetime de ceza verilecek. OSB yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, tahsis yapıldıktan sonra bir yıl içinde yapı ruhsatı alınması ve iki yıl içinde inşaat başlaması zorunlu kılınacak. Eğer başlamazlarsa arsa tahsisi, tahsis bedeli üzerinden iptal edilecek. Ödeme ise ilgili arsa yeni bir alıcı tarafından alınınca yapılacak.

SANAYİ HARİTASI HAZIRLANACAK

Eylem planında ‘Mekansal Strateji Planları’ hazırlanması da öngörüldü. Buna göre, her bir il veya bölge için, uzun vadeli (2023, 2035, 2050) sanayi, üretim ve ihracat hedef ve stratejilerine uyumlu biçimde yatırım yerleri (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB’ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri) belirlenmesi amacıyla haritalama çalışması yapılacak. Hazırlanacak bu haritalar etkinliğin artırılması amacıyla kara, hava ve denizyolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları, maden, hammadde kaynakları, enerji, mevcut planlar gözetilerek hazırlanacak. Mevcut planlar gerekli görülmesi halinde yatırım haritasına göre revize edilecek.

TEŞVİKLER SİL BAŞTAN

Planda, istihdam teşviklerinin verimliliğinin artırılması için bir etki analizi hazırlanması yer alırken, Ar-Ge’ye yönelik teşviklerin de çeşitli kanunlar altında toplanan uygulamalarının sadeleştirilmesi kararlaştırıldı. Vergi uygulamaları kapsamında da sözleşmelerde damga vergisinin kaldırılmasına yönelik imkanların incelenmesi, KDV iadelerinin hızlandırılması ve teşvikli yatırımlardaki indirimli kurumlar vergisi uygulamasının netleştirilmesi hedef olarak belirlendi.

ENGELLİ ÇALIŞTIRANLARA KOLAYLIK

İşverenlerin sıklıkla yaşadığı engelli çalışan bulunamaması nedeniyle bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklı sorunların çözümü için ‘korumalı işyerlerinde’ işçi çalıştırarak bu yükümlülüğün tamamlanmış sayılmasına planda yer verildi. Buna ek olarak, engelli yükümlülüğünü yerine getirmek için İŞKUR’a başvuran işyerlerinin, bu istekleri karşılanamadığı durumlarda yükümlülüklerinin düşmesi de planda önerildi.

ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI GÜN SİGORTA

Çok tehlikeli işyerlerinde engellilerin çalıştırılmamasına yönelik bir düzenleme de planda yer aldı. İş piyasasına ilişkin az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinin düşülmesi, yıllık izin dönemlerinde bu primin ödenmemesi de önerildi. Ayrıca, inşaat, balıkçılık gibi günübirlik iş yaptırılabilen iş kollarında aynı çalışmanın başladığı gün sigorta girişi yapılmasına izin verildiği belirtilerek, benzeri günübirlik iş yapılabilen diğer işkollarında da bu hakkın sağlanması önerildi.

''ÇED SÜRECİ İÇERİSİNE ALINSIN''

Bu arada Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın gen ve doğal bazı unsurlar nedeniyle, ÇED raporu almış olsa dahi maden yatırımlarını ayrıca incelemeye tabi tutma yetkisinin işletmeleri zorladığı belirtilen eylem planında, bu yetkinin sınırlanması ve ÇED süreci içine alınmasına yönelik düzenleme de önerildi.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Özerme İnşaat DemirDöküm’ün yetkili satıcıları arasına girdi

Özerme İnşaat DemirDöküm’ün yetkili satıcıları arasına girdi

Kocaeli’de hizmet veren Özerme İnşaat DemirDöküm’ün yetkili satıcılarından biri olduğunu açıkladı.

11 Ekim 2017


Mono Mimarlık Orion AVM'ye 45 milyon dolarlık yatırım yapacak

Mono Mimarlık Orion AVM'ye 45 milyon dolarlık yatırım yapacak

Mono Mimarlık Tekirdağ Orion AVM'ye 45 milyon dolarlık yatırımla kapasite artışı, otel ve şehir müze

10 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.