Yeni Emlak Vergisinde Brüt Alan Hesabı

30 Nisan 2015
PAYLAŞ
Yeni Emlak Vergisinde Brüt Alan Hesabı

Emlak vergisi hesaplamalarında sıklıkla yeni emlak vergisinde brüt alan hesabı soruluyor. İşte yeni emlak vergisinde brüt alan hesabı...

Emlak vergisi uygulamasında karşılaşılan sorunlardan biri de “brüt alan” hesaplanması ile ilgili. Özellikle bu sorun sıfır oranlı bina vergisi uygulamasında ortaya çıkıyor.

YENİ EMLAK VERGİSİNDE BRÜT ALAN

Emlak vergisinde, brüt alanın hesaplanması ile ilgili olarak “6 Seri No’lu ve 14 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliğleri ile açıklama yapılmış”.

6 SERİ NO’LU TEBLİĞ

Tebliğ uyarınca, ortak yerler deyimi net olarak; dükkân, daire, depo gibi yerler olarak belirtilmiş. Ancak, ortak kullanıma tahsis edilen ve bağımsız olarak tasarrufu mümkün olmayan; çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, bahçe, ortak garaj ve benzeri yerler için bir değerlemeden söz edilmiyor.

14 SERİ NO’LU TEBLİĞ

Tebliğ uyarınca, “net alanın yüzde 25 fazlası brüt alanı verir”. Hesaplanan brüt alan; hol, merdiven boşluğu, kapıcı ve kalorifer dairesi, sığınak gibi ortak kullanım yerlerinden gelen paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatın yüzölçümünü de içeriyor. 14 No.lu Tebliğ, Maliye Bakanlığı’nın brüt alan hesaplanması ile ilgili en son Genel Tebliği. O nedenle “bu tebliğin dikkate alınması gerek”.


"Yeni Emlak Vergisinde Brüt Alan Hesabı" haberine ait yorum yok

Yorum Yap