Yozgat İl Özel İdaresi'nden Satılık Arsa

Sorfun Yenimahalle'deki arsa 5 Eylül'de ihaleye çıkıyor. Arsa için 5 milyon 367 bin TL isteniyor...

22 Ağustos 2016
Yozgat İl Özel İdaresi'nden Satılık Arsa Sorfun Yenimahalle'deki arsa 5 Eylül'de ihaleye çıkıyor. Arsa için 5 milyon 367 bin TL isteniyor...

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı, Yozgat Sorgun'da Yenimahalle Hamamaltı mevkiinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. Kapalı teklif usulüyle satılacak olan arsa 105 ada 18 parselde yer alıyor.

23 bin 66 metrekare alana sahip olan arsa için 5 milyon 367 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi 5 Eylül 2016 günü saat 10:30'da Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleşecek.İhaleye katılmak için gereken belgeler;

a) Gerçek kişiler için, İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);
- Ayrıca İrtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir yazılı beyanı,
- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Noter Tasdikli imza sirküsü
b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2016 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)
- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,
- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,
- İmza sirküleri,
- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) fıkrasında istenilen belgeler,
d) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu
e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı
f) İhalesine girilecek taşınmaza ait şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz
g) Taşınmaza ait İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu
h) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak istediğine ilişkin taahhütname (İdareden alınacaktır).


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul Kapılarını Açtı

Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul Kapılarını Açtı

Türkiye’nin ilk ihtisas fuarı olan Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul bu yıl 40. kez kapılarını açtı..

23 Mayıs 2017


Reina 45 Dakikada Yıkıldı!

Reina 45 Dakikada Yıkıldı!

Ünlü eğlence mekanı Reina sabahın erken saatlerinde iş makineleri tarafından yıkıldı...

23 Mayıs 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat