Yozgat Sorgun Belediyesi'nden Satılık Arsa

Sorgun Belediyesi Agahefendi mahallesindeki arsasını kat karşılığı satışa çıkarıyor...

02 Temmuz 2016
Yozgat Sorgun Belediyesi'nden Satılık Arsa Sorgun Belediyesi Agahefendi mahallesindeki arsasını kat karşılığı satışa çıkarıyor...

Yozgat Sorgun Belediyesi, Agahefendi mahallesinde yer alan arsasını konut+dükkan karşılığında ihaleye çıkarıyor. İhaleye söz konusu arsa Agahefendi mahallesi 1447 ada 20 parsel yer alıyor.

11 bin 427 metrekare alana sahip olan arsanın ihalesi 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 14:30'da Sorgun Belediyesi Belediye Başkanlık makamında gerçekleşecek. Arsanın muhammen bedeli 14 milyon 516 bin 82 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Tebligat için adres beyanı;
1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
2) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekli adına vekâleten ihaleye katılan kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.
f) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Konut satışları Haziran'da geriledi

Konut satışları Haziran'da geriledi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında yüzde 8.1 a

24 Temmuz 2017


Mina Towers’tan ev alanlara tatil fırsatı

Mina Towers’tan ev alanlara tatil fırsatı

Başaran Holding imzası taşıyan Mina Towers, Eylül ayına kadar ev satın alan yatırımcılarına Ramada R

24 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat