Zeytinburnu Belediyesi Kira Karşılığı Yurt Yapım İşini İhaleye Çıkarıyor

İstanbul Zeytinburnu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

21 Nisan 2016
Zeytinburnu Belediyesi Kira Karşılığı Yurt Yapım İşini İhaleye Çıkarıyor

Zeytinburnu Belediyesi Yurt binası ve kısmi otopark yapımını ve 30 yıllığına işletilmesi işini ihaleye çıkarıyor...

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme mahallesi 1625 ada 34 parselde kayıtlı arsa üzerinde kira karşılığında yurt yapım işini ihaleye çıkarıyor. Ekli avan ve uygulama projeleri doğrultusunda hayata geçirilecek olan yurt binası zemin+2 Normal katlı ve 3 bodrum kat (kısmi yeraltı otoparkı) olarak inşa edilecek.

İnşaat işi tamamlandıktan sonra 30 yıl süreliğine işletilmesi de dahil olan ihale 5 Mayıs 2016 tarihinde saat 11:30'da gerçekleşecek. İhale Zeytinburnu Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

Söz konusu işin tahmini bedeli 30 milyon 50 bin TL, geçici teminat bedeli ise 901 bin 500 TL olarak belirlendi. İhale şartnamesi 500 TL karşılığında Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden satın alınabilir.

Yurt Binası ve Kısmi yer altı otoparkın aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl bin 500 TL + KDV olarak, 6. yıldan 10. yıla kadar 3 bin 500 TL + KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar 5 bin TL + KDV olarak, 16. yıldan 30.yılın sonuna kadar 20 bin TL + KDV olarak belirlendi.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.
2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
3) İmza Sirkülerini Vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 901.500,00 TL’den az olmamalıdır.
6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Self İstanbul’dan ön talep fırsatı

Self İstanbul’dan ön talep fırsatı

Ulaşım noktalarının arasında avantajlı bir konumda yükselen Self İstanbul, ön talep döneminin cazip

27 Temmuz 2017


Daire Kartal’da 254 bin TL’ye ev sahibi olma fırsatı

Daire Kartal’da 254 bin TL’ye ev sahibi olma fırsatı

Kale Grubu’nun ilk konut projesi olan Daire Kartal, zengin sosyal donatılarıyla 254 bin TL’den alıcı

27 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat