Zeytinburnu Belediyesi’nden Satılık Arsa

İstanbul Zeytinburnu'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

21 Nisan 2016
Zeytinburnu Belediyesi’nden Satılık Arsa

Zeytinburnu Belediyesi Çırpıcı'daki arsasını 2 milyon 175 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Çırpıcı mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkardı. 2734 ada 12 parselde kayıtlı olan arsa 174 metrekare büyüklüğe sahip.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 2 milyon 175 bin TL, geçici teminat bedeli 65 bin 250 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi 5 Mayıs 2016 tarihinde saat 11:00'da Zeytinburnu Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye dair şartname 500 TL karşılığında Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhaleye katılacakların teklifleri en geç ihale günü saatine kadar Zeytinburnu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilmesi gerekiyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.
2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi
a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti,
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
3) İmza Sirkülerini Vermesi
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 65.250,00 TL’den az olmamalıdır.
6) Tüzel Kişiler Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
8) Tüzel Kişiler, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat