Afyonkarahisar İscehisar İlçe Belediyesi’nden Satılık 12 Adet Arsa

08 Nisan 2016
PAYLAŞ
Afyonkarahisar İscehisar İlçe Belediyesi’nden Satılık 12 Adet Arsa

Afyonkarahisar İscehisar İlçe Belediyesi mülkiyetindeki 12 adet arsayı 22 Nisan Cuma günü saat 14:00 itabariyle satışa çıkarıyor...

Afyonkarahisar İscehisar İlçe Belediyesi mülkiyetinde bulunan 12 adet taşınmazı 22 Nisan Cuma günü saat 14:00’da ihaleye çıkarıyor.

afyon

İHALE DETAYLARI
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kavak Mahallesi Yarımca Mevkisinde tapunun 22783 - 22784 - 22785 - 22786 - 22787 - 22788 - 22790 - 22791 - 22860 parseller ve 122 ada 2 - 3 ve 123 ada 1 parselinde kayıtlı ve ekteki listede metre kareleri, ihale muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen toplam on iki adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.
İhale 22 NİSAN 2016 CUMA günü saat 14.00 ile 14.55 arasında Taşınmazların Mahallinde yapılacaktır.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
a - Kanuni İkametgâh Sahibi Olmak.
b - Tebligat İçin Türkiye de adres göstermek.
c - İhale tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu mahkemelerden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
d - Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
e - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekâletname.
f - Geçici teminat yatırmış olmak.
Daha fazla bilgi almak ve ihale şartnamesini görmek isteyenler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.


"Afyonkarahisar İscehisar İlçe Belediyesi’nden Satılık 12 Adet Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap