Ankara Defterdarlığı’ndan Satılık 5 Arsa

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Çankaya, Sincan ve Etimesgut’ta bulunan 5 arsayı ihale ile satışa

14 Mart 2016
Ankara Defterdarlığı’ndan Satılık 5 Arsa

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Çankaya, Sincan ve Etimesgut’ta bulunan 5 arsayı ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü Etimesgut, Çankaya ve Sincan’da bulunan 5 arsasını 24 Mart’ta ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İhale 24 Mart 2016’da 09:00’dan itibaren defterdarlık ihale salonu, Anıt Emlak Müdürlüğü’nce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

ANKARA

İHALE DETAYLARI
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 24/03/2016 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde ilk (1) sıradaki 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile diğerleri ise aynı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sürkilerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ayrıca istenilen belgeleri ihtiva eden usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubununun, İhale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi,
d) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Satışları Servisinde görülebilir.
4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili:1208-1210
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


SGK’nın En Değerli Binaları Satışa Çıkarıldı

SGK’nın En Değerli Binaları Satışa Çıkarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, şehir merkezlerindeki en değerli binalarını satışa çıkardı.

31 Temmuz 2014


Belediyelerden Ev Sahiplerine Vergi Yağıyor

Belediyelerden Ev Sahiplerine Vergi Yağıyor

Belediyelerin; bazı vatandaşlardan, konutlarının brüt değeri üzerinden geriye dönük talep ettiği ver

23 Temmuz 2014


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.