• Emlak Haberleri
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 22.4 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 22.4 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Serik'te yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor...

08 Temmuz 2016
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 22.4 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Serik'te yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Demirciler ve Serik Yukarıkocayatak'ta yer alan 2 arsasını satışa çıkarıyor. Manavgat'taki arsa uygulama imar planında kısmen ticari alan olarak, Serik'te yer alan arsa ise plansız alanda kalıyor.

Muhammen bedeli toplam 22 milyon 407 bin 500 TL olan arsaların ihalesi 20 Temmuz 2016 tarihinde saat 12:00 ve 12:30'da gerçekleşecek. İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye dair şartname Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan 250 TL karşılığında temin edilebilir. Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Encümen Başkanlığı'na verilmesi gerekiyor.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Gerçek kişilerden:
- Kanuni ikametgâhı olması,
- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
- Noter tasdikli imza sirküleri,
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

Tüzel kişilerden:
- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.