Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Serik'teki arsalarını satışa çıkarıyor...

07 Mayıs 2016
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Serik'teki arsalarını satışa çıkarıyor...

Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 2 arsasını satışa çıkarıyor. Manavgat ve Serik ilçelerinde yer alan arsaların toplam muhammen bedeli 4 milyon 577 bin 500 TL olarak belirlendi.

Söz konusu arsaların ihalesi 23 Mayıs 2016 tarihinde 14:00 ve 14:20 saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi bin TL karşılığında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

- Kanuni ikametgâhı olması,
- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.