Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık 3 Arsa

Arnavutköy Belediyesi mülkiyetindeki 3 arsayı 2 Haziran’da satışa çıkarıyor. İşte detayları...

18 Mayıs 2016
Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık 3 Arsa Arnavutköy Belediyesi mülkiyetindeki 3 arsayı 2 Haziran’da satışa çıkarıyor. İşte detayları...

İstanbul Arnavutköy Belediyesi, mülkiyetindeki 3 arsayı 2 Haziran’da ihale ile satışa çıkarıyor.

İhale, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 79 / Arnavutköy adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk hizmet binasındaki encümen odasında, belediye encümenince 2“Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 1 Haziran 2016 saat 16:30’a kadar emlak ve istimlak müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

Teklifler elden verileceği gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderilebiliyor.İHALE KATILIM ŞARTLARI VE DETAYLARI

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgâh belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.