Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi İmar Planı Değişikliği Onaylandı

Ataşehir Küçükbakkalköy mahallesi 1978 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel ve 1989 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği onaylandı. Plan 30 gün boyunca askıda kalacak...

22 Ağustos 2016
Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi İmar Planı Değişikliği Onaylandı Ataşehir Küçükbakkalköy mahallesi 1978 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel ve 1989 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği onaylandı. Plan 30 gün boyunca askıda kalacak...

İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy mahallesi 1978 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel ve 1989 ada 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16 Ağustos'ta onaylandı.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında onaylanan imar planı 22 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.Plan değişikliği Küçükbakkalköy mahallesinde Ahmet Yesevi caddesi, Dereboyu caddesi, Kayışdağı caddesi ve Dudullu caddesi aksları ile ulaşım bağlantılarını kapsıyor. Söz konusu alanda genellikle yıkılmış ya da harap durumda ruhsatsız yaklaşık 40 adet yapı bulunuyor.

PLAN NOTLARI

1) Plan değişikliği onama sınırı İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 1987 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel, 1989 ada 1 parsel ve bir kısım yol alanıdır.
2) Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan konut alanında e:2.07, yençok: İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınacak silüet kararına göre belirlenecektir.
3) Planda park alanı, aile sağlık merkezi olarak ayrılan 1989 ada 1 parselin bedelsiz terk edilmesi koşuluyla bu alanlar emsal hesabına dahildir.
4) Konut alanı içerisindeki kapanan yollar satın alınmadan uygulamaya geçilemez. Söz konusu alanlar satın alınması halinde emsal hesabına dahildir.
5) Aile sağlık merkezinde ilgili idaresince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
6) Polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı getirilmesi suretiyle inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir.
7) 19.01.2010 onay tarihli mikrobölgeleme raporlarında belirtilen hususlara ve mikrobölgeleme raporunda öa-5b zemin koşullarındaki alana yönelik olarak öngörülen koşullara göre uygulama yapılacaktır
8) Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden inşaat uygulaması yapılamaz.
9) Açıklanamayan hususlarda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri ve meri imar mevzuatı geçerlidir.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat