Avcılar Belediyesi’nden 7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

İstanbul Avcılar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

09 Şubat 2016
Avcılar Belediyesi’nden 7 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Avcılar Belediyesi Firüzköy'deki bin 713 metrekarelik arsasını 7 milyon 196 bin 700 TL'ye satışa çıkarıyor...

Avcılar Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Firüzköy'deki arsasını satışa çıkarıyor. İmar planında Ticaret+Hizmet alanında kalan arsa 1713,50 metrekare alana sahip. Satışa söz konusu arsa için istenen muhammen bedel 7 milyon 196 bin 700 TL olarak belirlendi.

Arsanın ihalesi 23 Şubat 2016 tarihinde saat 10:00'da Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 Avcılar / İstanbul adresinde kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek.

İhaleye ait şartname mesai günü ve saatleri içerisinde 500 TL karşılığında Avcılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhaleye katılacakların yüzde 3'e denk gelen 215 bin 901 TL'lik geçici teminat bedelini yatırmaları gerekiyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Gerçek kişi olması halinde;

- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
- İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
- Noter tasdikli imza beyannamesi.
- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
- Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)
- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
- Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
- Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
- SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
- Tebligat için adres bildirimi,
- Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

Tüzel kişi olması halinde;

- İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
- Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,
- Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
- Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
- Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)
- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
- Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
- SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
- Tebligat için adres bildirimi,
- Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

Ortak Girişim olması halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Kartal Park 34'te 60 ay 0 faiz fırsatı

Kartal Park 34'te 60 ay 0 faiz fırsatı

Demir Yapı Organizasyon, Hak Yapı, İsmail Demirtaş Beton işbirliği ile inşa edilen Kartal Park 34 pr

25 Eylül 2017


İBB'den satılık 5 arsa

İBB'den satılık 5 arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim günü Eyüp, Şişli, Kurtköy ve Kartal'da bulunan 5 arsasını sat

24 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat