• Ulaşım Projeleri
  • Bakırköy ve Üsküdar Metro Karayolu Boğaz Geçişi Projesi Başlıyor

Bakırköy ve Üsküdar Metro Karayolu Boğaz Geçişi Projesi Başlıyor

Bakırköy ve Üsküdar metro ve karayolu Boğaz Geçişi projesi başlıyor. Projenin imar planı askıya çıktı….

18 Ocak 2016
Bakırköy ve Üsküdar Metro Karayolu Boğaz Geçişi Projesi Başlıyor

Bakırköy ve Üsküdar metro ve karayolu Boğaz Geçişi projesi başlıyor. Projenin imar planı askıya çıktı….

Bakırköy ve Üsküdar metro hatlarının karayolu Boğaz Geçişi Projesi başlıyor. 18 Ocak 2016’da 1/5000 ölçekli nazım imar planları askıya çıkan projenin 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 6 Şubat 2016’da askıdan inecek.

METRO TÜNELİ PLAN NOTLARI
1. Metro güzergahları şematik olup, uygulamaya yönelik detaylar (Viyadük, Tünel, sanat yapısı, metro durakları vb) 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında kesinlik kazanacak ve büyükşehir belediyesi başkanlığınca onanacak uygulama projesine göre uygulama yapılacaktır.
2. Yeraltında kalan metro güzergahı üzerindeki alanlarda meri plan şartları geçerlidir.
3. Metro tünelleri koruma sınırı içinde kalan alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.
4. Uygulama aşamasında ilgili kurum (İski, Tedaş, Telekom, İgdaş, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İlgili Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu vb.) görüşleri alınarak önerilen tedbirlere uyulacaktır.
5. Jeolojik ve jeoteknik ilk etüp raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
6. Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunun ve ilgili yönetmelikleri ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bakırköy imar planı detayları için tıklayınız

Üsküdar imar planı detayları için tıklayınız

HABER:Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.