Biga Malmüdürlüğü'nden Satılık 2 Tarla

19 Eylül 2016
PAYLAŞ
Biga Malmüdürlüğü'nden Satılık 2 Tarla
Biga Malmüdürlüğü Aksaz Köyü'ndeki 2 tarlasını 4 milyon 108 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Biga Malmüdürlüğü Biga Aksaz Köyü'nde yer alan 23 bin 719 ve 44 bin 705 metrekarelik 2 tarlasını satışa çıkarıyor. Çevre düzeni planında sanayi ve depolama bölgesi lejantında kalan tarlalar için 4 milyon 108 bin TL isteniyor.

Tarlaların ihalesi 30 Eylül 2016 tarihinde 10:00 ve 11:00 saatlerinde Malmüdürlüğü Makam odasında gerçekleşecek. İhaleye dair şartname Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi'nde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- İkametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir.)
- Tebligat için Türkiye adresini gösterir beyanı
- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarası bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.


"Biga Malmüdürlüğü'nden Satılık 2 Tarla" haberine ait yorum yok

Yorum Yap