Bilirkişi Polonezköy’ün İmara Açılmasına Dur Dedi

31 Mart 2016
PAYLAŞ
Bilirkişi Polonezköy’ün İmara Açılmasına Dur Dedi

İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi heyeti de Polonezköy'ün imara açılmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi...

Beykoz Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5 bin ve 1/bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ile 3. Derece sit alanı sayılan yerleşim alanında inşaat yoğunluğu arttırılmış, 1. Derece doğal sit alanında kalan 4 alanda da inşaat yapılabilmesinin önü açılmıştı.

Bu plan notlarına askı süresince, Mimarlar, Şehir Plancıları, Çevre Mühendisleri, Orman Mühendisleri, Peyzaj Mimarları Odaları ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA), Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı(ÇEKÜL), Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO), Beykoz Belediyesi, İBB ve 167 vatandaş olmak üzere bireylerden sivil toplum kuruluşlarına kadar toplam 178 adet itiraz geldi.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde görülen davada Şehir Bölge Plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti rapor sundu. Raporda inşaat yoğunluğunun arttırılmasının Polonezköy’ün doğal yapısını ve kırsal karakterli yerleşim düzenini bozucu nitelik arz edeceği bildirildi.


"Bilirkişi Polonezköy’ün İmara Açılmasına Dur Dedi" haberine ait yorum yok

Yorum Yap