Bolu Belediyesi’nden 10 Bin 693 Metrekare Satılık Arsa

15 Ocak 2016
PAYLAŞ
Bolu Belediyesi’nden 10 Bin 693 Metrekare Satılık Arsa

Bolu Belediyesi, Ösenek Mahallesi’nde bulunan toplam 10 bin 693 metrekare arsayı ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

Bolu Belediyesi, Ösenek Mahallesi’ndeki mülkiyeti belediyeye ait 10 bin 693 metrekare arsayı ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ösenek Mahallesi 2013 parselde konumlanan Bolu Belediyesi arsa ihalesi kapalı teklif usulü ile yapılacak.

İhale 12 Şubat 2016 Cuma günü saat 14:00’da, Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi, No:95 Merkez/Bolu adresinde gerçekleşecek.

21 milyon muhammen bedeli ile satışa çıkacak olan Bolu Belediyesi arsa ihalesinde geçici teminat olarak ise 750 bin TL verilecek.

BOLU BELEDİYESİ ARSA İHALESİ DETAYLARI
- Dış Zarf
a) Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni ikametgah belgesini.
b) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası varsa fax numarası.
c) İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
d) 500,00 TL Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
e) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları 750.000,00 TL (yediyüzellibinlira) geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu.
f) Bolu Belediyesine Borcu olmadığına dair belge.
- İç Zarf
a) Bu zarfın içerisine isteklinin Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Tapunun Ösenek Mahallesi 2023 ada 2 Parselinde kayıtlı 10693 m² Arsanın satış ihalesi için teklif verilecektir.
- Teklif Artırımları 1.000,00TL (Binlira) ve katları olarak alınacaktır.
- İstekliler belgelerini ihale günü ihale saati olan 14:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


"Bolu Belediyesi’nden 10 Bin 693 Metrekare Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap