Bornova Belediyesi Pınarbaşı'ndaki Gayrimenkulünü Kiraya Çıkarıyor

Bornova Pınarbaşı'nda yer alan benzin istasyonu ihaleye çıkıyor. İhale 21 Eylül'de gerçekleşecek...

05 Eylül 2016
Bornova Belediyesi Pınarbaşı'ndaki Gayrimenkulünü Kiraya Çıkarıyor Bornova Pınarbaşı'nda yer alan benzin istasyonu ihaleye çıkıyor. İhale 21 Eylül'de gerçekleşecek...

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Ümit Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No: 351 adresinde yer alan benzin istasyonu ve idare binasını kiraya çıkarıyor. 4 bin 230 metrekare alan üzerinde yükselen İzmir Pınarbaşı benzin istasyonu boş durumda.

5 yıllık tahmini 5 milyon 500 bin TL istenen benzin istasonun ihalesi 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10:00'da yapılacak. İhale Bornova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
- Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
- Şartnamede belirlenen geçici teminat bedeline ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Bornova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırıldığını gösterir makbuzlar,
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.