Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden satılık gayrimenkul

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesindeki gayrimenkul için ihale düzenlenecek.

25 March 2019
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden satılık gayrimenkul Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (BUSKİ) ait olan ve Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bulunan gayrimenkul satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkul için ihale düzenlenecek. Öte yandan belirlenen satış değerinin 6 milyon 700 bin TL olduğu açıklandı.

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

Satışa konu olan gayrimenkulün ihalesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. İhalenin tarihi olarak 4 Nisan 2019 günü belirlendi. Ayrıca ihale, BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenecek.

İhaleye katılım sağlayacak yatırımcılar için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından katılım şartlarını içeren bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

"1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge veya kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,
4- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),
5- En az 201.000,00 TL tutarında geçici teminat vermesi,
6- Ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre temin edecekleri belgeleri, vermeleri gerekmektedir.
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur."HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Türkiye’nin Konut Krizinden İngiltere Konut modeli ile Çıkış Yolu

Türkiye’nin Konut Krizinden İngiltere Konut modeli ile Çıkış Yolu

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, İngiltere’de git gide artan Shared Owne

30 April 2024


Zeray İnşaat, "Bahar" kampanyasında belirlediği hedeflerini gerçekleştirdi

Zeray İnşaat, "Bahar" kampanyasında belirlediği hedeflerini gerçekleştirdi

Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Şüheda Turoğlu, "Bankalarla yarışır cazip ödeme planlarımız netice

30 April 2024


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum