Çankaya Belediyesi Maltepe Park AVM’yi Satışa Çıkarıyor

Ankara Çankaya'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

29 Şubat 2016
Çankaya Belediyesi Maltepe Park AVM’yi Satışa Çıkarıyor

Çankaya Belediyesi Maltepe Park AVM’yi 91 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor….

Çankaya Belediyesi, Malltepe Park AVM’yi satışa çıkarıyor. 43 adet bağımsız bölümün Çankaya Belediyesi’ne, 3 adedinin İller Bankası’na ve 54 adedinin ise Çağ 1 Yapı’ya ait olduğu toplam 100 adet bağımsız bölüm 29 Mart 2016 saat 14:00’da “Kapalı teklif usulü” ile satışa çıkacak.

AVM

91 milyon TL +18 KDV muhammen bedel ile satışa çıkacak olan Maltepe Park AVM projesinde geçici teminat beledi ise 2 milyon 730 TL.

Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen salonunda yapılacak olan ihalenin katılım şartlar ise şöyle;

3 - İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1 Blok 6. kat Kızılay/ANKARA adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200.-TL. (ikiyüzlira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;
Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri, geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir), ihale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; şartname ve diğer belgeleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat: 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Vadişehir cadde dükkânları yarın satışa çıkıyor

Vadişehir cadde dükkânları yarın satışa çıkıyor

Başakşehir’de inşa edilen Vadişehir projesindeki cadde dükkânları yarın (23 Eylül 2017) yapılacak ih

22 Eylül 2017


Fiera Vista Bodrum projesinde 1 Milyon TL’ye 4+1 villa

Fiera Vista Bodrum projesinde 1 Milyon TL’ye 4+1 villa

Gündoğan’da hayata geçirilen Fiera Vista Bodrum projesinde lüks yaşam alanı olarak yükselen villalar

22 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat