Çeşme'de 6 gayrimenkul satılacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde konumlanan 6 taşınmaz icra yoluyla satılacak.

25 Ocak 2018
Çeşme'de 6 gayrimenkul satılacak İzmir'in gelişen ve dikkat çeken ilçelerinden biri olan Çeşme'de 6 gayrimenkulün icar yoluyla satışa çıkarıldığı açıklandı. Söz konusu satış işlemi gerçekleşecek olan taşınmazlar, Dalyan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde konumlanıyor. 

Toplam 6 gayrimenkul icra yoluyla 19 milyon 339 bin 859 TL karşılığında satışa çıkarıldı. Satışı gerçekleşecek olan  gayrimenkullerin satış işlemi hakkında  detaylar ise şu şekilde; 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli , Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi Büyükdere (Komidi) mevkiinde 8160 Ada, 3 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz tapu kaydındaki 17.08.2016 tarih 9511 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanına girmektedir. 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 3. derece doğal sit alanındadır şerhiile 10.12.2010 tarih 9481 yevmiyel mirasçılardan Ahmet Nazmi Özkan, Osman Özkan , Sıdıka Özer, Nazmiye Özkan hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Kıymeti : 6.355.000,00 TL

1. Satış Günü : 20/03/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Dalyan Mahallesi Büyükdere (Komidi) mevkiinde 8159 Ada, 1 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfındak taşınmaz tapu kaydındaki 17.08.2016 tarih 9511 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanına girmektedir. 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 3. derece doğal sit alanındadır şerhiile 10.12.2010 tarih 9481 yevmiyel mirasçılardan Ahmet Nazmi Özkan, Osman Özkan , Sıdıka Özer, Nazmiye Özkan hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhler itapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Kıymeti : 5.340.000,00 TL

1. Satış Günü : 20/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYES 1. KAT İHALE ODASINDA

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi Komidi mevkiinde 8162 Ada, 1 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfnıdaki taşınmaz tapu kaydındaki 17.08.2016 tarih 9511 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanına girmektedir. 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 3. derece doğal sit alanındadır şerhiile 10.12.2010 tarih 9481 yevmiyel mirasçılardan Ahmet Nazmi Özkan, Osman Özkan , Sıdıka Özer, Nazmiye Özkan hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Kıymeti :2.370.000,00 TL

1. Satış Günü : 20/03/2018 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYES 1. KAT İHALE ODASINDA


4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Dalyan Mahallesi Komidi mevkiinde 8159 Ada, 2 Parsel nosunda kayıtlıarsa vasfnıdaki taşınmaz tapu kaydındaki 17.08.2016 tarih 9511 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanına girmektedir. 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 3. derece doğal sit alanındadır şerhiile 10.12.2010 tarih 9481 yevmiyel mirasçılardan Ahmet Nazmi Özkan, Osman Özkan , Sıdıka Özer, Nazmiye Özkan hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Kıymeti : 3.826.000,00 TL

1. Satış Günü : 20/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi Komidi mevkiinde 8158 Ada, 1 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz tapu kaydındaki 17.08.2016 tarih 9511 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanına girmektedir. 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 3. derece doğal sit alanındadır şerhiile 10.12.2010 tarih 9481 yevmiyel mirasçılardan Ahmet Nazmi Özkan, Osman Özkan , Sıdıka Özer, Nazmiye Özkan hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Kıymeti : 1.433.000,00 TL

1. Satış Günü : 20/03/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Cumhuriyet Mahalesi Komidi mevkiinde 828 Ada, 1 Parsel nosunda kayıtlıtarla vasfındaki taşınmaz tapu kaydındaki 17.08.2016 tarih 9511 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanına girmektedir. 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 3. derece doğal sit alanındadır şerhiile 10.12.2010 tarih 9481 yevmiyel mirasçılardan Ahmet Nazmi Özkan, Osman Özkan , Sıdıka Özer, Nazmiye Özkan hissesi üzerinde satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Kıymeti : 15.859,50 TL

1. Satış Günü : 20/03/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/40 Satış sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları ayrıca kendilerine daha önce ilanentebligat yapılan hissedar Sınırlı Sorumlu Diyarkent Mühendisler Yapı Kooperatifi ve hissedar Alp Muharremoğlu'na işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra teblğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.18/01/2018


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Bedelsiz Sanayi Arazi Tahsisi Genişliyor

Bedelsiz Sanayi Arazi Tahsisi Genişliyor

İstihdamı ve sanayiyi desteklemek amacıyla yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Bed

09 Kasım 2018


Kapadokya’da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Kapadokya’da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

UNESCO mirası Kapadokya’da Peribacaları etrafında yapılan kaçak yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanı M

06 Kasım 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum