Çukurova Belediyesi'nden 6 Milyon TL'ye Satılık Arsa

21 Eylül 2016
PAYLAŞ
Çukurova Belediyesi'nden 6 Milyon TL'ye Satılık Arsa
Çukurova Belediyesi 3 bin metrekarelik arsasını 6 milyon TL'ye ihaleye çıkarıyor...

Çukurova Belediyesi Kireçocağı mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 7811 ada 9 parsel kayıtlı olan arsa toplam 3 bin metrekare alana sahip.

6 milyon TL muhammen bedel istenen arsa imarda TİCK E=1,60 Yençok=Serbest olarak gözüküyor. Arsanın ihalesi 5 Ekim 2016 tarihinde saat 10:00'da Çukurova Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1. Teklif mektubu
2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4. Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)
5. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname
6. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
7. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
8. Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

"Çukurova Belediyesi'nden 6 Milyon TL'ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap