Çukurova Bölgesel Havalimanı İhaleye Çıkıyor!

Adana Çukurova'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

19 Ekim 2015
Çukurova Bölgesel Havalimanı İhaleye Çıkıyor!

Çukurova Bölgesel Havalimanı 15 Ocak 2016 günü ihaleye çıkıyor...

Çukurova Bölgesel Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2016'da ihaleye çıkıyor. 19 Ekim tarihli Resmi gazetede yapılan duyuru şu şekilde;

DOSYA NO: 2015/1
İHALE KONUSU: Çukurova Bölgesel Havalimanının Şartname eki Proje ve eklerine göre 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde yapım, işletim ve devri işi
ŞARTNAME SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL): 10.000.-TL
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: 1.000.000.-EURO veya karşılığı
SON TEKLİF TARİH/SAATİ : 15/01/2016 09.30

1 - Söz konusu işe ait ihale 15/01/2016 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. Kat Mavi Salonda Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.
2 - İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğü 284 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasını KDV Dahil 10.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.
3 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 10.000.- TL’sını DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T. Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğü 284 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.
4 - Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5 - İhaleye katılabilecekler/isteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 1.000.000.-EURO (Bir Milyon EURO) ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
6 - Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.
7 - İdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.
NOT: Görevlendirme konusu iş ile ilgili şartname ve ekleri 11/11/2015 tarihinden itibaren inceleme/satışa sunulacaktır.
DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 66 06330 ETİLER/ANKARA
TELEFON: (312) 204 2305/204 2725 FAX: (312) 212 43 82
e-posta: koiprj@dhmi.gov.trHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.