Dilovası Belediyesi’den Satılık Arsa

21 Nisan 2016
PAYLAŞ
Dilovası Belediyesi’den Satılık Arsa

Dilovası Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan arsasını 4 Mayıs'ta satışa çıkarıyor...

Dilovası Belediyesi Çerkeşli Köyü'nde 632 ada 7 parsel kayıtlı imar planında Sanayi Depolama Alanı olarak gözüken 8 bin 35 metrekarelik arsasını satışa çıkardı.

Muhammen bedeli 7 milyon 231 bin 734 TL olan Dilova satılık arsa ihalesi 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14:00'de Dilova Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi 250 TL karşılığında Dilovası Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

dilovası

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

Gerçek Kişiler İçin:
A. Noter tasdikli imza sirküsü,
B. İkametgâh belgesi,
C. Nüfus cüzdanı örneği,
D. Vekâletname ile katılacaklar için noter tasdikli vekâletname (aslı)
E. Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,
Tüzel Kişiler İçin:
A) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
B) Noter tasdikli imza sirküleri
C) Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,
D. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,
E. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.


"Dilovası Belediyesi’den Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap