Edirne Belediyesi’nden 2 Milyon TL’ye Satılık Arsa

05 Ocak 2016
PAYLAŞ
Edirne Belediyesi’nden 2 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Edirne Belediyesi 7 arsasını toplam 1 milyon 949 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Edirne Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Kemalköy Mevkii'nde yer alan 7 arsasını ihaleyle satışa çıkarıyor. Satışa söz konusu arsaların ihalesi 19 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00'da Edirne Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

Toplam muhammen bedeli 1 milyon 949 bin TL olan arsaların geçici teminatı ise 58 bin 470 TL olarak belirlendi. İhaleye katılacak olan isteklilerin tekliflerini ihale günü ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri gerekiyor.

edirne

İhaleye katılmak isteyen kişilerden istenen belgeler

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.
b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2015 yılı vizeli)
c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekâletname.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2015 yılı onaylı)
f) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.


"Edirne Belediyesi’nden 2 Milyon TL’ye Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap