Emlak Konut GYO Nevşehir – Denizli İhaleleri

Emlak Konut GYO yurt çapındaki ihalelerine devam ediyor. Emlak Konut GYO bu hafta Nevşehir ve Denizli'de 2 ayrı ihale düzenleyecek.

10 Ağustos 2015
Emlak Konut GYO Nevşehir – Denizli İhaleleri

Emlak Konut GYO yurt çapındaki ihalelerine devam ediyor. Emlak Konut GYO bu hafta Nevşehir ve Denizli'de 2 ayrı ihale düzenleyecek.

Emlak Konut GYO'nun Nevşehir ihalesi: 7 Temmuz 2015 günü yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Emlak Konut Nevşehir Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi bu 11 Ağustos 2015 saat 14.25'de yapılacak.

Emlak Konut GYO Denizli İhalesi :2 Temmuz 2015 saat 14.30 de yapılması planan “Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ise 13 Ağustos 2015 günü saat 14.25 de yapılacak.

Emlak Konut GYO tarafından yayınlanan ihale ilanında şu bilgiler yer alıyor :

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi, ihale yolu ile yaptırılacaktır.

"Nevşehir Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin ihale tarihi 11.08.2015 Salı günü

İhalenin yapılacağı adres :

Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale ve Hakediş Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir / İSTANBUL

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi:

Şirket portföyünde veya tasarrufunda bulunan arsalar üzerinde, Şirketten her hangi bir parasal kaynak çıkışı olmadan, bu Yönetmelikte ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak olan şartnamede (ihale / sözleşme dosyası) belirtilen şartlar dâhilinde;

1. Yüklenicinin İmar Mevzuatına uygun olarak yapacağı ve Şirketin onaylayacağı tüm projelere ve detaylara uygun olarak gerekli her türlü üst yapı ve alt yapı inşaat işleri ile çevre düzenleme işlerinin Yüklenici tarafından yapılması,

2. Yapılan bu inşaatların satılabilecek bağımsız bölümlerinin Yüklenici tarafından pazarlanması ve satışı,
3. Bahsedilen bu işlere ilişkin her türlü masrafların Yüklenici tarafından karşılanması,

4. Yüklenicinin arsa satışı karşılığı olarak Şirkete taahhüt ettiği “ Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri ” nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi,
iş ve işlemleridir.

Dolayısıyla, Şirket ile Yüklenici arasında akdedilecek olan “ Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi ” de; sözleşme dahilinde satışı söz konusu olan bağımsız bölümlerden dolayı satış geliri elde edilsin veya edilmesin, Yüklenicinin, arsa satışı karşılığı olarak Şirkte taahhüt ettiği “ Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri” nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi taahhüdünü içeren, arsa sahibi olan veya arsayı tasarrufunda bulunduran Şirketin de arsa tahsisinin dışında Yüklenici ile hiç bir ortak çaba içinde olmadığı, dolayısıyla bir adi ortaklık iradesi taşımayan, tam iki taraflı ve karma nitelikli bir sözleşmedir. Yüklenici, bu durumu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ise
Daha önce 2 Temmuz 2015 saat 14.30 de yapılması planan “Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ise 13 Ağustos 2015 günü saat 14.25 de yapılacak.

İhalenin yapılacağı adres. Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale ve Hakediş Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Çitlenbik Caddesi No:4 Ataşehir / İSTANBUL

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi, ihale yolu ile yaptırılacaktır.

Bu ihale ilanında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., kısaca Şirket olarak tanımlanmıştır.

İhale Konusu İşin Adı: “Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi:

Şirket portföyünde veya tasarrufunda bulunan arsalar üzerinde, Şirketten her hangi bir parasal kaynak çıkışı olmadan, bu Yönetmelikte ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak olan şartnamede (ihale / sözleşme dosyası) belirtilen şartlar dâhilinde;

1. Yüklenicinin İmar Mevzuatına uygun olarak yapacağı ve Şirketin onaylayacağı tüm projelere ve detaylara uygun olarak gerekli her türlü üst yapı ve alt yapı inşaat işleri ile çevre düzenleme işlerinin Yüklenici tarafından yapılması,

2. Yapılan bu inşaatların satılabilecek bağımsız bölümlerinin Yüklenici tarafından pazarlanması ve satışı,

3. Bahsedilen bu işlere ilişkin her türlü masrafların Yüklenici tarafından karşılanması,

4. Yüklenicinin arsa satışı karşılığı olarak Şirkete taahhüt ettiği “ Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri ” nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi,
iş ve işlemleridir.

Dolayısıyla, Şirket ile Yüklenici arasında akdedilecek olan “ Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi ” de; sözleşme dahilinde satışı söz konusu olan bağımsız bölümlerden dolayı satış geliri elde edilsin veya edilmesin, Yüklenicinin, arsa satışı karşılığı olarak Şirkte taahhüt ettiği “ Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri” nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi taahhüdünü içeren, arsa sahibi olan veya arsayı tasarrufunda bulunduran Şirketin de arsa tahsisinin dışında Yüklenici ile hiç bir ortak çaba içinde olmadığı, dolayısıyla bir adi ortaklık iradesi taşımayan, tam iki taraflı ve karma nitelikli bir sözleşmedir. Yüklenici, bu durumu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat