Esenyurt Sanayi Mahallesi Fabrika Giriş Sahası İmar Planı Askıda

17 Kasım 2015
PAYLAŞ
Esenyurt Sanayi Mahallesi Fabrika Giriş Sahası İmar Planı Askıda

Esenyurt Sanayi Mahallesi Hoşdere Toplu Konut alanına komşu fabrika giriş sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıda...

İstanbul Esenyurt Sanayi Mahallesi Hoşdere Toplu Konut alanı komşuluğundaki Fabrika Giriş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

PLAN NOTLARI
1.Plan değişikliği onama sınırı İstanbul ili Esenyurt ilçesi Sanayi Mahallesi, Hoşdere Toplu Konut alanı, 706 ada, 1 parsel, 705 ada 1 ve 2 parseller, 704 ada 1,2,3 parseller, 703 ada 1,2 ve 3 parseller ile bir kısım tescil harici alandır.

2.Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan T2 ticaret alanı, dini tesis alanı, sağlık tesis alanı, küçük sanayi alanı, otopark alanı, yol alanı ve park alanıdır.

3.Plan değişikliği onama sınırı içindeki T2 ticaret alanı, dini tesis alanı ve sağlık tesis alanında yapılaşma koşulları E:1.00 ve Yençok:serbestir. Küçük sanayi alanında yapılaşma koşulları E:0.80 ve Yençok:12:50 metredir.

4.Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.

5.Açıklanmayan hususlarda 12 Mart 2012 tasdik tarihli meri imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

alan

Hoşdere Toplu Konut alanının güneybatısında yer alan 15.9 hektar büyüklüğündeki alanı kapsayan planlama alanında, planın donatı oranlarında (DOP-KOP) değişiklik yapmamak şartı ile plan değişiklik sınırı içinde donatıların ulaşılabilirlik ve nüfusun gereksinimine daha uygun bir konumda olması hedefi ile donatı alanları yeniden organize ediliyor.

proje alan

Planlama alanının güneydoğusunda Bahçeşehir 2.kısım , kuzeyinde Delikkaya, güneybatısında Hadımköy Sanayi alanı yer alıyor. Tem otoyolu planlama alanının 1 kilometre batısından geçiriyor.

alanlarn dalm

 

HABER: Şengül KIRMIZITA


"Esenyurt Sanayi Mahallesi Fabrika Giriş Sahası İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap