Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden Şehitkamil’de Satılık Arsa

Gaziantep Şehitkamil'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

13 Ocak 2016
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden Şehitkamil’de Satılık Arsa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehitkamil'deki 2 bin 5 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Şehitkamil Çağlayan mahallesinde yer alan imar planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” kullanımında bulunan 2.005,58 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 9 milyon 25 bin 110 TL olarak belirlendi. Arsanın ihalesi kapalı teklif usulüyle 27 Ocak 2016 tarihinde saat 15:00'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin yüzde 3 tutarındaki geçici teminat bedelini T.C. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hesabına ya da Gaziantep Büyükşehir Belediye veznesine yatırmaları gerekiyor.

İhale şartnamesi ise 250 TL karşılığında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edilebiliyor.

antep

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif Mektubu,
b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren İç zarf
b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)
e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)
g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir
h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.