Gecekondulara Kentsel Dönüşüm Yardımı Geliyor

Riskli yapıya malik, kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair karar yürürlüğe girdi. Kararla birlikte gecekondular da

08 Nisan 2016
Gecekondulara Kentsel Dönüşüm Yardımı Geliyor

Riskli yapıya malik, kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair karar yürürlüğe girdi. Kararla birlikte gecekondular da kentsel dönüşüm yardımından faydalanabilecek...

Gecekondulara kentsel dönüşüm yardımı geldi. Riskli yapıya malik, kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair karar yürürlüğe girdi. Kararla birlikte gecekondulara kentsel dönüşüm kira yardımı da yapılacak.

ESASLAR....

MADDE 1:Bu kararın amacı riskli yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılması ve enkaz bedeli ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmesidir.
MADDE 2: Bu karra, 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 3: Bu kararın uygulamasında;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
b) Enkaz bedeli: Gecekondu ve müştemilatı için belirlenecek bedel
c) Gecekondu: imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar.
ç) Gecekonudu sahibi: Malik, kiracı, sınırlı ayni hak sahibi ve (d) bendine göre hak sahibi olmayan gecekondu sahipleri.
d) Hak sahibi: Malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olmayıp 24 Şubat 1984 tarihli ve 2981 sayılı kanun uyarında tapu tahsis belgesi almak üzeresüresi içerisinde müracaat edenlerden tapu tahsis belgesi almış olanlardan bu hakkı satış vaadi sözleşmesi ile edinenlerden ve 29 Haziran 2001 tarihli ve 4706 sayılı kanun uyarınca kanuna göre hak sahibi olarak tespit edilenleri,
e) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere bu sınırlar dışında il özel idaleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini, bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde byükşehir belediyesi sınırları içineki ilçe belediyelerini..
f) İlgili kurum: Uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek bakanlığı, idareyi ve Toki..
g) Uygulama alanı) Bakanlar kurulu tarafından ilan edilen riskli alan ile riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı ifade eder.

ENKAZ BEDELİNİN ÖDENMESİ KONUT VEYA İŞYERİ VERİLMESİ

MADDE 4: Bu madde hükümleri uygulama alanında ilgili kurumca gerçekleştirilecek dönüşüm projelerinde uygulanır.
2. Enkaz bedeli ile duvak ve ağaçlar için ödenecek bedel, ilgili kurum bünyesinde en az 3 kişiden teşekil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak süretiyle 4 kasım 1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma 11, maddesinde esaslara göre tespit edilir.
3. ilgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedeli; uygulama alanındaki gerçekleştirilecek yapım ihaleleri onrası gerçekleşen ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi giderler dikkate alınarak hesaplanır.
4. Hak sahiplerine; 2981 sayılı kanun ve 4706 sayılı kanundan kaynaklanan hakları, sorumlulukları ve borçları gözetilerek, mümkün olması halinde uygulama alanı içerisinde, mümkün olmaması halinde ise uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak olan konut veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılır. Hak sahiplerine verilecek konut ve işyerinin niteliği ve büyüklüğü borçlandırma şartları ve taksitle ödemenin esasları yütürütülen proe bazında ilgili kurumca belirlenir.
5. Hak sahiplerine ilgili kurumla anlaşmaması ve sözleşme yapmaması halinde, enkaz bedelinin yüzde 10’u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin ödenir.
6. Uygulama alanındaki yapıların maliklerine ve hak sahiplerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, artan kont veya işyeri bulunması halinde, bu konut veya işyerlerinden verilmek üzere gecekondu sahipleri ile sözleşme apılabilir. Sözleşme yapılması halinde enkaz bedelinin yüzde 90’ı ile duvar ve ağaçların bedeli, ilgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedelinden düşülür. Geriye kalan borçlar ilgili kuruma taksit ile ödenebilir. Taksit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili kurumca belirlenir.

GECEKONDULARA KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI YAPILMASI
MADDE 5: Uygulamanın gerektirmesi halinde uygulama alanı içerisindeki yapıladan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabiliyor.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Özhaseki: Fay hattı Adalar’ın önüne kadar geldi

Özhaseki: Fay hattı Adalar’ın önüne kadar geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada fay hattının Adalar önüne kadar geldiğ

08 Kasım 2017


GYODER: Kentsel dönüşüm şehirler için fırsattır

GYODER: Kentsel dönüşüm şehirler için fırsattır

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, Dünya Şehircilik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada y

07 Kasım 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.