İBB’den 92 Milyon TL’ye Beşiktaş’ta Satılık Arsa

03 Aralık 2015
PAYLAŞ
İBB’den 92 Milyon TL’ye Beşiktaş’ta Satılık Arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş'taki arsasını 92 milyon TL bedelle 23 Aralık'ta satışa çıkarıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Beşiktaş Dikilitaş (Gayrettepe) Mahallesi Bahar Sokak adresinde yer alan 2 bin 882 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. MToplam muhammen bedeli 92 milyon TL olan arsanın imar durumu zemin altı katlı otopark, zemin üstü turizm + ticaret alanı olarak belirtiliyor.

Geçici teminat bedeli 2 milyon 760 bin TL olan arsanın ihalesi 23 Aralık 2015 tarihinde saat 13:00'da yapılacak. Satışa söz konusu arsanın ihalesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi bin TL karşılığında emlak müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

- İhaleye katılacak kişilerden istenilen belgeler

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,
e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi


"İBB’den 92 Milyon TL’ye Beşiktaş’ta Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap