İBB’den Beşiktaş’ta 109 Milyon TL’ye Satılık Arsa

İstanbul Beşiktaş'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

26 Ocak 2016
İBB’den Beşiktaş’ta 109 Milyon TL’ye Satılık Arsa

İBB Beşiktaş Dikilitaş mahallesindeki arsasını 109 milyon 508 bin 970 TL'ye satışa çıkıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş mahallesindeki 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 109 milyon 508 bin 970 TL olan arsanın ihalesi 17 Şubat 2016 tarihinde saat 13:00'da yapılacak. İhale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde gerçekleşecek.

Satılacak arsaya ait bilgiler:
a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Beşiktaş
c) Cinsi : Arsa
d) Pafta No : -
e) Ada No : 25
f) Parsel No : 77
g) Yüzölçümü : 5.763,63 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
i) Halihazır : Boş
j) İmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Dikilitaş Mah. Yeşil Çimen Sok.
3) Muhammen Bedeli : 109.508.970.-TL
4) Geçici Teminatı : 3.285.269,10 TL
5) İhale Tarihi ve Saati : 17 Şubat 2016 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00212121
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli : 900.-TL

İhaleye katılacak kişilerden istenen belgeler;
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,
e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir. )
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesiHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.