İnegöl Fuar Merkezi İhaleye Çıkıyor

İnegöl Fuar Merkezi 24 Ocak'ta ihaleye çıkıyor. İşte detayları...

12 January 2017
İnegöl Fuar Merkezi İhaleye Çıkıyor İnegöl Fuar Merkezi 24 Ocak'ta ihaleye çıkıyor. İşte detayları...

İnegöl Belediyesi, Akhisar mahallesi 1746 ada 13 parsel üzerinde inşa edilecek İnegöl Fuar Merkezi'nin yapım işini ve 30 yıllığına kiralanması işini ihaleye çıkarıyor.

79 bin 60 metrekare alana sahip olan İnegöl Fuar Merkezi 50 bin 834 metrekare arsa üzerinde hayata geçirilecek. Proje kapsamında altyapı, elektrik hattı deplasesi, açık otopark ve 25 bin 739 metrekarelik çevre düzenlemesi de yapılacak.

İnegöl Fuar Merkezi ve 30 yıllığına kiralanması işi 24 Ocak günü saat 11:00'da ihaleye çıkıyor. Kaaplı teklif usulüyle yapılacak olan ihale İnegöl Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

İnegöl Fuar Merkezi'nin 30 yıllık sınırlı ayni hak tesis bedeli 3 milyon TL belirlendi. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
a. İsteklilerin tebligat için “Kanuni ikametgâh” adres beyanı ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresi.
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası sicili kayıt belgesi. (ihale yılı içerisinde alınmış)
b.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından İhale yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c.3. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin b1, b2 deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5 - Gerçek kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri.
6 - İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri.
7 - Bu şartnamede belirtilen %3 Geçici teminat miktarı 90.000,00 TL tutarında geçici teminat verilmesi.
8 - İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
9 - İsteklilerin Ortak Girişim olarak başvurmaları halinde Ortak Girişim ortak sayısı üçten fazla olamayacaktır.
10 - İsteklilerin Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı tekliflerini vermesi.
11 - İhale dokümanı İnegöl Belediyesi Emlak ve İstimlak Md. Kira Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi Teklif Vereceklerin satın alması zorunlu olup, doküman bedeli 1.000,00 TL den alındığını gösterir belgenin verilmesi.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum