İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kağıthane’de Satılık Arsa

20 Nisan 2016
PAYLAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kağıthane’de Satılık Arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kağıthane'deki arsasını 6 milyon 290 bin 350 TL'ye satışa çıkıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Kağıthane'deki arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsa Merkez mahallesi Cendere caddesi 7027 ada 2 parselde kayıtlı olup imarda Eğitim Bilişim Teknoloji alanı olarak gözüküyor.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 6 milyon 290 bin 350 TL, geçici teminat bedeli 188 bin 710,50 TL olarak belirlendi. İBB Kağıthane arsasının ihalesi 11 Mayıs 2016 tarihinde saat 13:00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhaleye dair şartname 100 TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı adresten ücretsiz görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,
e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi


"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kağıthane’de Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap