İstanbul Defterdarlığı'ndan Kartal'da Satılık Arsa

27 Ağustos 2016
PAYLAŞ
İstanbul Defterdarlığı'ndan Kartal'da Satılık Arsa
Kartal Emlak Müdürlüğü Yukarı mahallesinde yer alan 613 metrekarelik arsasını satışa çıkardı...

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü Kartal'da yer alan arsasını satışa çıkarıyor.

Kartal Yukarı mahallesi Kesimoğlukuyusu sokak 10101 ada 298 parselde yer alan arsa kısmen konut alanı kesmen de yol olarak gözüküyor. 613 metrekarelik arsa için 1 milyon 840 bin TL isteniyor.

Arsanın ihalesi 8 Eylül 2016 tarihinde saat 10:10'da yapılacak. Satış bedelinin en az dörtte biri peşin verildiğinde kalan kısım en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle ödenebiliyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

"İstanbul Defterdarlığı'ndan Kartal'da Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap