İzmir Defterdarlığı’ndan Arsa Karşılığı İnşaat

İzmir Çiğli'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

12 Kasım 2015
İzmir Defterdarlığı’ndan Arsa Karşılığı İnşaat

İzmir Defterdarlığı, Defterdarlık Hizmet Binası yapım işini kat karşılığı ihaleye çıkarıyor...

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arsa karşılığı inşaat yaptırıyor. İzmir Bayraklı Salhane mahallesinde bulunan 2 bin 199 metrekare arsa alanı üzerine Defterdarlık Hizmet Binası yapıldıktan sonra, İzmir Çiğli'de 5 bin 154 metrekare büyüklüğünde 9 milyon 19 bin 500 TL bedele sahip olan arsa yüklenici firmaya devredilecek.

İhale pazarlık usulüyle 17 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00'da İzmir Defterdarlığı 7. Kat Toplantı salonunda gerçekleşecek. Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 gün olarak belirlendi. ihaleye katılacak isteklilerin 2 milyon 705 bin 850 TL geçici teminat bedelini yatırmaları gerekiyor.

İhaleye söz konusu 8.105,58 metrekare kapalı inşaat alanlı KDV hariç 7.781.356,80 TL maliyetli Defterdarlık Hizmet Binasına karşılık Çiğli İlçesi Büyükçiğli mahallesinde 5.154 metrekare yüzölçümlü ve 9.019,500 TL tahmini bedelli olan arsa verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 1.238.143,20 TL farkı ihale neticesinde yapılacak artırımda meydana gelecek fark da ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye nakden ödenecek.

İnşaat karşılığı verilecek İzmir Çiğli'deki arsa KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değil. Bununla beraber sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yüklenici firmaya ait olacak.

İhalaye katılacak kişilerden istenen belgeler;

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,
b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecektir.
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,
d) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
f) Üzerinde ihale kalan müşteri taşınmaz dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi ile teknik şartnamesinde cinsi, muhteviyatı ve özellikleri belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 8.105,58 m2 kapalı inşaat alanlı 4. Sınıf C Grubu Yapıya uygun Uygulama Projesini hazırlayacaktır.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Bakan Ağbal: Hazine taşınmazları vatandaşa satılabilecek

Bakan Ağbal: Hazine taşınmazları vatandaşa satılabilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, fahiş tutarlarda belirlenen ve vatandaşların tepki gösterdiği emlak vergis

23 Ekim 2017


Ayşe Fügen Arda: Türkiye’de Lüks Konut Talebi Artıyor

Ayşe Fügen Arda: Türkiye’de Lüks Konut Talebi Artıyor

Lüks konut uzmanı Ayşe Fügen Arda, “Türkiye’de lüks konuta olan talep her geçen gün artıyor ancak lü

23 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.