İzmir Karşıyaka Belediyesi'nden Satılık Bina

20 Mayıs 2016
PAYLAŞ
İzmir Karşıyaka Belediyesi'nden Satılık Bina
İzmir Karşıyaka'da 4 katlı bina 7 milyon 860 bin 582 TL'ye satışa çıkarılıyor...

İzmir Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım mahallesinde yer alan 2 bodrum dahil 4 katlı binayı satışa çıkarıyor. Yüksek öğrenim tesis alnı olarak ayrılan arsa üzerinde yükselen binanın toplam bedeli 7 milyon 860 bin 582 TL olarak belirlendi.

Satışa söz konusu binanın ihalesi 31 Mayıs 2016 tarihinde saat 10:30'da Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda yapılacak. İhaleye dair şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 250 TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler;

a) İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda istenilen belgelerle birlikte ortaklarca imzalanan noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri
b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri,
c) Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,
d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 250,00 TL. mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz.

"İzmir Karşıyaka Belediyesi'nden Satılık Bina" haberine ait yorum yok

Yorum Yap