İzmir Seferihisar Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

İzmir Seferihisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

16 March 2016
İzmir Seferihisar Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

izmir Seferihisar Belediye Başkanlığı Sığacık Akkum mevkiinde yer alan 2 arsasını 30 Mart’ta satışa çıkarıyor...

izmir Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 2 arsayı satışa çıkarıyor. Sığacık Akkum mevkiinde konumlanan arsalar 30 Mart saat 10:30’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkıyor.

ZMR

İHALE DETAYLARI
Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların her biri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36.maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen şekilde Kapalı Teklif Usulü ile iki ayrı ihalede satılacaktır.
Madde 2. Taşınmazların peşin olarak satılacaktır.
Madde 3. İhale kapsamındaki taşınmazlara ilişkin imar bilgileri aşağıda verilmiştir.
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.
1 - İhale Sıra numaralı taşınmazın imar durumu:
3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup 1297 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari Aktivite alanıdır. Ticari alanında E:0,30 Hmax:6,50 mt= (2 kat)
Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.
2 - İhale Sıra numaralı taşınmazın imar durumu:
3 - Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 1296 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır. Günübirlik Tesis yapılması durumunda E:0,05 H:4,50 mt= (1 kat)
Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.
Madde 4. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok.No.14 Seferihisar/İZMİR’dir.
Madde 6.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7.‘’SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 8.İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.;
2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,
a) Dış Zarf
b) İç Zarf
c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)
d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için )
f) Şartname alındı makbuzu
g) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
h) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
Madde 9. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 100,00.-TL. karşılığında temin edilebilir; ihaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur .
Madde 10. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, Belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 30/03/2016 tarih ve saat:10.20’ye kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Enflasyon ve faizlerin düşmesini bekleyen piyasalarda, yatırımcıların rotası ofis ve dükkan yatırımı

30 April 2024


Projenin ilk etabı V Yeşilada Göl hızla yükseliyor

Projenin ilk etabı V Yeşilada Göl hızla yükseliyor

İsra Holding tarafından hayata geçirilmekte olan ve İstanbul’un deprem izolatörleriyle donatılmış en

30 April 2024


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum