İzmir Seferihisar Belediyesi’nden Satılık Otel

İzmir Seferihisar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

17 November 2015
İzmir Seferihisar Belediyesi’nden Satılık Otel

İzmir Seferihisar Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait oteli satışa çıkarıyor. İhale kapalı teklif usülü ile 2 Aralık saat 11:30'da yapılacak...

İzmir Seferihisar Belediyesi, Seferihisar'da mülkiyeti belediyeye ait oteli ihaleyle satışa çıkarıyor.

Kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek olan ihale 2 Aralık 2015'te saat 11:30'da yapılacak.

İzmir Seferihisar Sığacık'ta konumlanan 3 adet turizm tesislerinden biri 1 milyon 500 bin, bir diğeri 6 milyon 500 bin, diğeri ise 7 milyon 800 bin TL muuhammen bedel ile satılacak.

Muhammen bedel taşınmazın çıplak mülkiyetine ilişkin olurken, üzerindeki tesisi kapsamıyor. Satış, taşınmaz üzerindeki irtifak ve üst hakları ile yükümlü olarak yapılıyor.

izmir satlk otel

İHALE KATILIM ŞARTLARI VE DETAYLARI
Satış işlemi KDV kanunun 17 /4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.
Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir
1 - Taşınmazlar imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.
İmar Durumu: 3.Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 3026 ada 3 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis Alanı, 3025 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanı, 3049 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planında Günübirlik Tesis alanıdır.
Taşınmazlar üzerinde:
a) 3026 ada 3 parsel üzerinde Neptün Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi lehine 21/08/1985 tarih ve 2654 ile1034 yevmiye no.lu sözleşmeler, 03/02/2009 tarih 0640 yevmiye no.lu sözleşmede belirtilen şartlarla 02/11/2032 yılına kadar Üst Kullanım hakkı tescillidir. Muhammen bedel taşınmazın çıplak mülkiyetine ilişkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. Satış, taşınmaz üzerindeki irtifak ve üst hakları ile yükümlü olarak yapılacaktır.
b) 3025 ada 1 parsel üzerinde Yeni Atlantis Turizm ve Dış Ticaret Anonim Şirketi lehine 08/06/1993 tarihinde başlayan Müstakil ve Daimi İrtifak hakkı tescillidir. Muhammen bedel taşınmazın çıplak mülkiyetine ilişkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. Satış, taşınmaz üzerindeki irtifak ve üst hakları ile yükümlü olarak yapılacaktır.
c) 3049 ada 1 parsel üzerinde 24 adet oda ( Bungalov) bulunmaktadır.
3026 ada 3 parsel, 3025 ada 1 parsel, 3049 ada 1 parseller birbirlerine komşu parsel olduğundan, aralarında ekonomik bütünlük vardır.
2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3 - İhale şartnamesi ile ihaleye diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR
5 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6 - SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN alınacağı için istekliler ihalede hazır bulunmalıdır.
7 - İhaleye katılabilmek için;
2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,
a) Dış Zarf
b) İç Zarf
c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)
d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmuhaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için )
f) Geçici Teminat toplam muhammen bedelin %3 oranında olup 474.000,00 TL (dörtyüz yetmişdört bin Türk lirasıdır.)
g) Şartname alındı makbuzu
h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
ı) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
8) Şartname bedeli 500 TL (Beş yüz Türk lirası )
9) İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 02/12/2015 tarih ve saat:10.30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Ticari gayrimenkullerde bahar dönemi!

Enflasyon ve faizlerin düşmesini bekleyen piyasalarda, yatırımcıların rotası ofis ve dükkan yatırımı

30 April 2024


Projenin ilk etabı V Yeşilada Göl hızla yükseliyor

Projenin ilk etabı V Yeşilada Göl hızla yükseliyor

İsra Holding tarafından hayata geçirilmekte olan ve İstanbul’un deprem izolatörleriyle donatılmış en

30 April 2024


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum