İzmir Tire Belediyesi'nden Satılık Arsa

06 Ağustos 2016
PAYLAŞ
İzmir Tire Belediyesi'nden Satılık Arsa
Tire Belediyesi ticaret-turizm imarlı arsasını 2 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

İzmir Tire Belediyesi Cumhuriyet mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 1672 ada 1 parselde yer alan arsa 4 bin 611,21 metrekare alana sahip.

Satışa söz konusu arsanın muhammen bedeli 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Ticaret-Turizm imarlı arsanın ihalesi 17 Ağustos 2016 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. İhale Tire Belediyesi Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.Arsanın satış bedeli 8 eşit taksit bölünerek ödeniyor. Yüzde 18 KDV tutarı ise peşin veriliyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Teklif Mektubu
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
ı) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
j) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi

"İzmir Tire Belediyesi'nden Satılık Arsa " haberine ait yorum yok

Yorum Yap