Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi İmar Planı Askıda

27 Haziran 2016
PAYLAŞ
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi İmar Planı Askıda
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi imar planı değişikliği onaylandı. Buna göre İmar planında park, yol ve konut alanı olarak geçen parsellerde konut alanında kalan kısımlar otel alanı olarak düzenlendi.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi’nde yer alan 1133 ada, 65 ve 84 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bakanlık tarafından onaylandı.KONUT YERİNE OTEL YAPILACAK
İmar planında park, yol ve konut alanı olarak geçen söz konusu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile konut alanı, park alanı ve imar yolu olarak planlanan konut alanında kalan kısımları otel alanı olarak düzenlendi.

27 Haziran 2016’da askıya çıkan Kadıköy Zühtüpaşa imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 26 Temmuz 2016’da askıdan inecek.

“Plan Değişikliği Gerekçesi ve Önerisi”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ‘nün
19.09.2013 tarih ve 81446019-502.01/10728 sayılı yazısında; Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 97 pafta, 1133 ada 84 parsel no.lu taşınmaz üzerinde yer alan yapının, hazırlanan riskli yapı tespit raporunda Riskli Yapı olduğu belirtilmiştir.
İstanbul ili, Kadıköy İlçesinde Zühtüpaşa Mahallesi, sınırları içinde kalan plan değişikliğine konu alanda yer alan mevcut yapının, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tanımı içinde kalmasından dolayı, bahis konusu alanda gerek hak sahiplerinin ihtiyaçlarını gerekse kanunun amacı doğrultusunda plan, fen ve sağlık koşulları ile uyumlu bir çevre oluşturmak istenmektedir.
Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Konut Alanı, Park alanı ve imar yolu olarak planlı 1133 ada 65 ve 84 no.lu taşınmazların Konut alanında kalan kısımları Otel Alanı olarak düzenlenmiştir. “

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ
"Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi İmar Planı Askıda" haberine ait yorum yok

Yorum Yap