Kağıthane Arıcılar Kentsel Dönüşüm Planı Askıda!

İstanbul Kağıthane'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

21 Ekim 2015
Kağıthane Arıcılar Kentsel Dönüşüm Planı Askıda!

...

Kağıthane Arıcılar'da gecekondu önleme bölgesi ve Toplu Konut İdarei Başkanlığı (TOKİ) tarafından "Proje Alanı" olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

21 Ekim 2015'te askıya çıkan Kağıthane Arıcılar imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 19 Kasım 2015'te askıdan inecek.

Kağıthane Arıcılar Plan Notları
1. 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6292 sayılı orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmei ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunun e ikincil mevcut hükümleri geçerlidir.

2. Ticaret+konut alanlarında; 3 nolu plan hükmüne uyulmak kaydıyla yapı nizamı, blok şekli ve ebatları uygulama projesine göre düzenlenir.

3. Ticaret+konut alanlarında E:1.80, Taks:0,40, Yençok:30.50 metredir

4. Ticaret+konut alanlarında belirlenen emsal değerlerine karşılık gelen toplam inşaat alanında maksimum yüzde 15 kadar ticaret yapıbilir.

5. Mülkiyet Sahiplerinin muvafakatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Ulaşım Planlama Müdürlüğü) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla adalar veya parsller arasında ilgili kurumların görüşleri alınarak yeraltından ya da yerüstünden yaya ve taşı giriş-çıkış bağlantıları yapıbilir.

6. Arazi kazı-dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabii zeminkabul edilecek ve kot düzenlenmiş zeminden alınacaktır.

7. Cami alanında uygulama Toki tarafından uygun görülecek avan projeye göre yapılacaktır.

8. Bakım ve akaryakıt istasyonu alanında E: 0.50,H:9.50 metre olup LPG satış ve servisi de yapılabilir. Bakım ve akaryakıt istasyon alanı giriş-çıkış hususunda trafik güvenliği açısından girişlerde yavaşlama, çıkışlarda hızlanma ceplerinin oluşturulması ve cehpe-derinlik vb. hususlarda uygulama aşamasında İbb ve Kağıthane Belediye Başkanlığı Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden uygun görüş alınacaktır.

9. İlkokul alanında E: 1,50, Yençok:6 kat olup uygulama İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşü alınarak avan projeye göre yapılacaktır.

10. Sosyal kütlürel tesis alanında, E:1.50, Yençok: 6 kat olup uygulama İbb görüşü alınarak avan projeye göre yapılacaktır.

11. Özel sağlık tesis alanında, E:1.50, Yençok:6 kat olup uygulama Sağlık Bakanlığı görüşü doğrultusunda avan projeye göre yapılacaktır.

12. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 21 Mayıs 2013 tarih ve 117 sayı ile onaylanan imar planına esas jeoloijik jeoteknik etüt raporuna uyulacaktır.

13.Uygulama aşamasında Selvi Caddesi üzerindeki yol bağlantıları projelendirilerek Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı alınacaktır.

14. Enerji nakil hattı koruma kuşağında TEİŞ (Trakya Grup İşletme Müdürlüğü) görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

15. Hükümler ve 1.nolu plan hükmünde belirtilen ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HABER: Şengül KIRMIZITAŞHABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.