Kazan Belediyesi'nden Satılık Arsa ve Bürolar

26 Temmuz 2016
PAYLAŞ
Kazan Belediyesi'nden Satılık Arsa ve Bürolar
Kazan Belediyesi 12 büro, 4 dükkan ve 1 arsasını toplam 3 milyon 911 bin TL'ye satışa çıkarıyor...

Ankara Kazan Belediyesi 12 adet büro, 2 adet asma kat dükkan, 2 adet dükkan ve 1 adet arsasını satışa çıkarıyor.

Satışa söz konusu büro ve dükkanlar Satıkadın mahallesinde yer alıyor. Büroların toplam muhammen bedeli 3 milyon 5 bin TL olarak belirlendi.

Fatih mahallesi 2444 ada 11 parselde kayıtlı olan akaryakıt ve LPG satış istasyonu arsası 3 bin 29 metrekare alana sahip. Metrekaresi 300 TL olan arsanın toplam bedeli 906 bin TL.

Gayrimenkullerin ihalesi 12 Ağustos 2016 tarihinde Cuma günü saat 11:00'da yapılacak. İhale Kazan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

- a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname.

"Kazan Belediyesi'nden Satılık Arsa ve Bürolar" haberine ait yorum yok

Yorum Yap