Kazan Belediyesi'nden Satılık Küçük Sanayi Arsası

Kazan Belediyesi Kayı mahallesindeki küçük sanayi arsasını 1 milyon 135 bin TL'ye satışa sunuyor...

28 Eylül 2016
Kazan Belediyesi'nden Satılık Küçük Sanayi Arsası Kazan Belediyesi Kayı mahallesindeki küçük sanayi arsasını 1 milyon 135 bin TL'ye satışa sunuyor...

Kazan Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan Kayı mahallesindeki küçük sanayi arsasını satışa çıkarıyor. 221406 ada 1 parselde kayıtlı olan arsa toplam 22 bin 716 metrekare yüzölçümüne sahip.

Metrekaresi 50 TL olan arsa için toplam yüzde 18 KDV+1 milyon 135 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi 7 Ekim 2016 günü saat 10:30'da Kazan Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacak.İhaleye katılacaklarda aranan belgeler;
a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Ankara Kent İncek Projesinin Fiyatları Açıklandı

Ankara Kent İncek Projesinin Fiyatları Açıklandı

Ankara İncek'te hayata geçirilen Kent İncek projesinin fiyatları açıklanıyor...

23 Haziran 2017


Dream Port Residence Projesinin Son Konutları Satılıyor

Dream Port Residence Projesinin Son Konutları Satılıyor

Kalender İnşaat tarafından İzmir Yeni Girne'de hayata geçirilen Dream Port Residence projesinin satı

23 Haziran 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat