Kentsel Dönüşüm Eylem Planı 2015

2015-2018 yılının kapsayan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, kentsel dönüşüm sürecinde önemli değişimleri de beraberinde getiriyor.

11 Mayıs 2015
Kentsel Dönüşüm Eylem Planı 2015

2015-2018 yılının kapsayan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, kentsel dönüşüm sürecinde önemli değişimleri de beraberinde getiriyor.

Kalkınma Bakanlığınca 2015-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde, Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı Eylem Planı yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının program koordinatörlüğündeki eylem planına göre, şehirlerin rekabet gücünün ve yaşanabilirlik seviyesinin artırılması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Üretim ve ticaret mekanları için daha etkin yer seçimi, bu mekanların etkin kullanımıyla altyapılarının yenilenmesi, geliştirilmesi veya taşınmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, küçük sanayi alanlarının kentsel dönüşüme konu edilerek, şehir merkezinde kalanların taşınması veya daha sağlıklı hale getirilebilmelerine imkan vermek amacıyla ilgili kurumlarla işbirliğine gidilecek. Talepte bulunan ve ilgili mevzuatlarla belirlenen şartları sağlayan küçük sanayi sitelerinin krediyle desteklenmesi sağlanacak.

ÇEVRE DOSTU PROJELER TEŞVİK EDİLECEK

Dönüşüm alanlarında yenilenebilir enerji ve çevre dostu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi teşvik edilecek.

Şehir merkezlerinin, tarihi ve kültürel değere sahip alanların ihyası için ise kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin tarihi, kültürel ve estetik değerleriyle uyumlu yaklaşımla gerçekleştirilecek. Bu çerçevede kent kimliğine ilişkin araştırmalar yapılacak ve bu araştırmalar doğrultusunda başta tarihi, kültürel ve estetik değer taşıyan kent merkezlerini canlandırma projelerinde kullanılmak üzere tasarım rehberleri hazırlanacak.

Kentsel dönüşümde yeşil bina ve yerleşme uygulamaları teşvik edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürdürülebilir yapılar ve yerleşmeler için ayrı ayrı düzenlemeler ve belgelendirme altyapılarının kurdurulmasını temin edecek. Bu doğrultuda gönüllü girişimler sonucu belgelenen dönüşüm alanlarının ve bina uygulamalarının teşvik edilmesi için kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde verilecek faiz destekleri olmak üzere mali ve imara ilişkin destek mekanizmaları geliştirilecek.

KAMU PAYI ARTACAK

Projelerin finansmanında dönüşüm kaynaklı değer artışlarından kamunun daha fazla pay alması sağlanacak.

Bunun için ülke genelinde kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilecek alanların önceliklendirilmesi tamamlanacak. Bu çerçevede, afet riski yüksek alanlar, artı değer üretme potansiyeli yüksek alanlar ve projeden yararlanacak kişi sayısı gibi kriterler oluşturulmak suretiyle kentsel dönüşüme tabi olacak alanlarda önceliklendirme yapılacak.

ALTYAPI HAZIRLANACAK

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan imar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışının belli bir oranının kamu payı olarak tahsil edilmesini sağlayacak mevzuat altyapısı hazırlanacak.

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecek. Bu, kentsel dönüşüm alanına ilişkin değerleme işleminin nasıl finanse edileceği, kimin tarafından yapılacağı, sertifikasının alımı ve satımı gibi unsurları kapsayacak. Sertifika sayesinde kişilerin hakları daha doğru tespit edilecek, aynı zamanda farklı yerlerde de sertifikayı kullanabilme imkanı getirilecek.

YABANCILARA KOLAYLIK

Yabancı sahipliğindeki finansal kuruluşların gayrimenkul ediniminde karşılaştıkları güçlüklerin kaldırılması sağlanacak.

Kentsel dönüşümün değer artışıyla finanse edilmesinde sorun yaşanılan alanlarda finansman imkanının kolaylaştırılmasına imkan verecek sistem oluşturulacak.

Bu kapsamda Dönüşüm Özel Hesabı’nın öncelikle artı değer üretmeyen ve afet riski yüksek kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına destek amacıyla kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Sadece bahsi geçen alanlardaki hak sahipleriyle sınırlı olmak üzere Dönüşüm Özel Hesabı’ndan kullandırılacak kredilere bazı avantajlar getirilecek ve bankalarda kullanılan kredilerde ise faiz desteği artırılacak.

YÖNTEMLER ÇOĞALTILACAK

Temel konut sahipliği için finansman yöntemleri çeşitlendirilecek. Bu çerçevede, hane halklarının temel konut ihtiyacının karşılanmasında TOKİ’nin kaynak geliştirme projelerinin yanı sıra finans piyasası araçlarının konut edinmedeki payının artırılması ve ürünlerin çeşitlendirilmesi için gereken araştırma ve düzenlemeler yapılacak.

DAR GELİRLİ TEŞVİKİ

Dönüşüm alanlarında alt gelir gruplarının ve yoksul kesimin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek. Özel sektörün alt gelir gruplarına yönelik konut üretimini teşvik etmek amacıyla destek mekanizmaları (vergi indirimi, finansman maliyetlerinin azaltılmasına yönelik destekler) geliştirilecek. Dönüşüm alanlarında farklı gelir gruplarının bir arada yaşayabilmesi için tedbirler alınacak.


Bunlar da İlginizi Çekebilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum