Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde düzenleme yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince kentsel dönüşüm yönetmeliğine yeni düzenlemeler getirildi.

28 Temmuz 2017
Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde düzenleme yapıldı Resmi Gazete’de bugün (28 Temmuz 2017) yayımlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı hükümlerin kaldırıldığı duyuruldu. Yapılan yeni düzenlemeye göre, riskli alan belirlemesinde hazırlanacak dosyaya "Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri"n konulması gerekmeyecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte, riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi olmadan Bakanlığa müracaat edebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin detayları ise şu şekide;

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yürürlükten kaldırılan madde;

Riskli alanın tespiti MADDE 5 – (1) Riskli alan; b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri, ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

Yürürlükten kaldırılan ibarenin yer aldığı bent;

Riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar MADDE 6 – (4) b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği ile birlikte Bakanlığa müracaatta bulunulur.


HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm tasarısı yakında yasalaşacak

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm tasarısı yakında yasalaşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı programda kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlı

01 Ağustos 2017


Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Dönüşüm çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü Bağdat Caddesi'nde 76 proje daha hazırlanıyor.

29 Temmuz 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat