Kırşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa

Kırşehir Merkez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

07 Mart 2016
Kırşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa

Kırşehir Belediyesi mülkiyetindeki 4 bin 729 metrekare arsayı 7 milyon 600 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor…

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Merkez Ahi Evran Mahallesi Zebeyde Hanım Caddesi, No:3 adresinde konumlanan arsasını ihale ile satışa çıkarıyor.

4 bin 729 metrekare büyüklüğündeki konut+ticaret imarlı arsa 7 milyon 600 bin TL muhammen bedeli ile 6 Nisan 2016 saat 10:30’da satışa çıkıyor.

İHALE DETAYLARI
TAŞINMAZIN ADRESİ : Kırşehir İli Merkez Ahi Evran Mahallesi Zübeyde hanım Cad. No: 3
PAFTA NO :
ADA NO : 5943
PARSEL NO : 1
İMAR PLANI KULLANIMI : Zemin Kat Ticaret Üst Katlar Konut
TAŞINMAZ ALANI : 4.729,00 m2
İMAR DURUMU : E=2,50 Y ençok=Serbest
MUHAMMEN BEDELİ : 7.600.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT : Arsa Muhammen Bedelinin %3 tutarı olan 228.000,00 TL
İHALE TARİHİ ve SAATİ : 06.04.2016 - 10.30
Mülkiyeti müstakilen Kırşehir Belediyesine ait yukarda ki tabloda tapu bilgileri, İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmaz Belediyemizce yaptırılan Mimari Projesiyle beraber(Yüklenici Belediyemizce yaptırılan mimari projeye uyup uymamakta serbesttir. Yeni bir mimari proje hazırlatıp Belediyemize onaylatabilir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” uygulanacaktır. İhale 06.04.2016 Çarşamba günü saat 10:30’de Kırşehir Belediye Başkanlığı’nın Aşık Paşa Mahallesi Mehmet Ali ALTIN Bulvarı No: 1’de bulunan Belediye Hizmet Binası’nın 2. katındaki Encümen Toplantı Salonu’nda toplanacak olan Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerden aşağıdaki şartlar aranır
1 - Tüzel kişi olması halinde Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri.
2 - Gerçek kişi olması halinde, gerçek kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküsü kanunu ikametgâh adresi, Nüfus kayıt örneği veya Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 - Ortak girişim olması halinde ortaklık beyannamesi.
4 - İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri.
5 - 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair taahhütname
6 - Şartname ödenti makbuzu(İhale dosya bedeli (350,00 TL’dir.)
7 - Kırşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 228.000,00 TL (ikiyüzyirmisekizbin türklirası) tutarında %3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu - banka dekontu veya süresiz banka teminat mektubu (2886 sayılı kanuna uygun olacaktır.)
8 - Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf dış zarfın içine konularak dosya şeklinde 06.04.2016 Çarşamba günü ihale saati olan saat 10.00’a kadar Kırşehir Belediye Başkanlığı Kuşdilli Mahallesi Terme Caddesi No: 8’de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır.
9 - Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır.
10 - İstekliler Şartname ve eklerini Kırşehir Belediye Başkanlığı Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı No: 1’de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 08.00-17.00 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 350,00 TL karşılığında satın alacaklardır. İhale şartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin ispatı için her sayfası imzalanacaktır.
11 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
12 - 2886 sayılı D.İ.K.’un 17. maddesi gereğince ilan olunur.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Polat Ev Göztepe cazip ödeme seçenekleriyle satışta

Hem tasarım ve konumuyla hem de cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcıların dikkatini çeken Polat Ev G

19 Ekim 2017


İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediyesi 8.6 milyon TL'ye arsa satacak

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı, Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde konumlanan arsanın satışı için

19 Ekim 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.