Konut Kredisinde Yeni Düzenlemeler Yürürlükte

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Konut kredisi kullanan tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilecek yeni düzenlemeler yapıldı...

30 Kasım 2015
Konut Kredisinde Yeni Düzenlemeler Yürürlükte

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Konut kredisi kullanan tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilecek yeni düzenlemeler yapıldı...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 28 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete yayımlanan ve yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yeni yönetmelikle beraber tüketicilerin korunması adına bir çok yeni düzenleme getirildi.

Kredide Erken Ödeme Sorunu Ortadan Kalktı

Yeni düzenlemeyle beraber konut kredisi kullanan kişiler vadesi gelmemiş taksitlerini birden fazla ödeyebilecek ya da kredi borcunun tamamını erkenden kapatabilecek. Bu durumda kredi kullanılan kuruluş erken ödenen tutara göre tüm faiz ve diğer maliyetlere ilişkin indirimleri yapmak zorunda. Ayrıca erken ödeme tazminatının, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1'ini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2’sini geçmeyeceği belirlendi. Erken ödeme tazminat tutarı tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacak ve oranların değişken belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemeyecek.

Bunlarla beraber Tüketiciler için ilk defa peşin faizden indirim hakkı getirildi. Faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde konut finansmanı kuruluşu, akdi faiz oranı üzerinden gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü olacak.

Tüketiciden Habersiz Sigorta Yapılamayacak

Yeni yönetmelikle beraber tüketicinin izni olmadan sigorta yapılamayacak ve tüketicinin sigorta yaptırma istemesi durumda istediği sigorta şirketinden teminat sağlayabilecek. Sağlanan bu teminat ise kredi kullanılan kurum tarafından kabul edilmek zorunda.

Kefillere Yönelik Düzenlemede Geldi

Konut finansmanı sözleşmelerinde; tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacak.

Gecikme Faizi Anapara Tutarı Üzerinden Hesaplanacak

Konut kredisi kullanılan kuruluşlar tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması halinde gecikme faizi anapara tutarı üzerinden hesaplanacak. Geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak faiz ve bu faiz üzerinden vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebilecek. Tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu süre hiçbir şekilde tüketicinin aleyhine değiştirilemeyecek.

Kredi İçin Açılan Hesaplardan Ücret Talep Edilemeyecek

Banka kredisi için açılan ve sadece kredi ile ilgili işlem yapılan hesaplardan herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyecek. Bu hesaplar kullanıcı aksini talep etmediği sürece kredi bitiminde kapanacak ve böylece kredi bitiminde hesaplarla ilgili ortaya çıkacak maliyetler ortadan kalkacak.

Resmi Tatillere Denk Gelen Ödeme Günü Olmayacak

Ödeme günü resmi tatile denk gelirse kendiliğinden resmi tatili takip eden ilk tatil olmayan güne geçecek. Böylece tüketici resmi tatillerde ödeme konusunda mağdur olmayacak.

Tüketiciye Önceden Doğru ve Yeterli Bilgilendirme Yapılacak

Kredi kullanılmak istendiğinde bilgilendirme adına varolan sözleşme öncesi bilgi formaları düzenlendi. Bilgi formaları en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile makul süre içerisinde tüketiciye verilmesi zorunlu tutuldu. Ayrıca ilgili sözleşmelerde yer alması gereken zorunlu hususlar da hüküm altına alındı.

Tüketici Ekspertiz Raporunu Talep Edebilecek

Tüketicilere konut finansmanına ilişkin sağlıklı ön bilgilendirmeyi verebilmek adına konuyla ilgili önemli düzenlemeler de getirildi. Buna göre kredi olumsuz sonuçlanırsa tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecek. Tüketici sözleşmenin bir örneğini bir yıla kadar ücretsiz alabilecek. Temerrüt hali de dahil olmak üzere yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanmayacak. Konuta ait ekspertiz raporu varsa tüketiciye bir örneği verilebilecek.

Yeniden Finansmanda Tüketici Doğru Bilgilendirilecek

Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınacak. Onay alınmadan önce yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgi en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilecek.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


Yeni Doğuşkent projesi yeşiller içerisinde bir hayat sunuyor

Yeni Doğuşkent projesi yeşiller içerisinde bir hayat sunuyor

2017 Bursa konut projeleri arasında dikkat çeken Yeni Doğuşkent projesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde

23 Eylül 2017


Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep dönemi başladı

Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep dönemi başladı

Ege Yapı'nın Hasköy'de hayata geçireceği Ege Yapı Beyoğlu projesinde ön talep toplanmaya başlandı. B

23 Eylül 2017


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

  • Dumankaya inşaat
  • Babacan Yapı
  • Eroğlu Gayrimenkul
  • Başarır inşaat
  • Ege Yapı
  • Mesa Mesken
  • Ağaoğlu inşaat