Konya Karatay Belediyesi’nden Satılık Arsa

08 Ocak 2016
PAYLAŞ
Konya Karatay Belediyesi’nden Satılık Arsa

Konya Karatay'da 4 bin 138 metrekarelik arsa 1 milyon 870 bin TL'ye ihale usulüyle satışa çıkıyor...

Karatay Belediyesi Fevzi Çakmak mahallesinde yer alan 4 bin 138 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 1 milyon 870 bin TL olan arsanın ihalesi 20 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00'da gerçekleşecek.

İhale Karatay Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleşecek olup, ihale şartnamesi Karatay Belediyesi Gelir ve Tahakkuk Şefliği'nden görülebilir. Arsa bedeli için yüzde 25 peşinat ödendikten 1 ay sonra kalan tutar 5 ay eşit aralıklarla taksitli ödenebiliyor.

Konya Karatay Fevzi Çakmak mahallesi 30808 ada 6 parselde bulunan arsanın büyüklüğü 4 bin 138,60 metrekare olarak belirlendi. Arsanın muhammen bedeli 1 milyon 870 bin TL, geçici teminatı ise 56 bin 100 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılacak isteklilerden aranan belgeler;

- Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (T.C Kimlik Numaralı)
- Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26'ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)
- Teklif mektubu


"Konya Karatay Belediyesi’nden Satılık Arsa" haberine ait yorum yok

Yorum Yap