Körfez Belediyesi’nden Satılık 2 Arsa

Kocaeli Körfez'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

26 Mart 2016
Körfez Belediyesi’nden  Satılık 2 Arsa

Körfez Belediyesi mülkiyetindeki Atalar ve İlimtepe’deki 2 gayrimenkulü satışa çıkarıyor....

Kocaeli Körfez Belediyesi mülkiyetinde bulunan biri Atalar diğeri İlimtepe’de konumlanan 2 gayrimenkulü satışa çıkarıyor.

Atalar’da konumlanan arsa üzerinde içerisinde kiracı da bulunan bina bulunuyor. İlimtepe’deki mülk ise arsa niteliğinde.

Körfez Belediyesi ihalesi 6 Nisan2016 saat 15:00’da yapılacak.  İhaleye katılacakların geçici teminatlarını ihale günü saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekiyor. ihale şartnamesi 5 bin TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebiiyor.

ATALAR İHALE DETAYLARI

atalar
Söz konusu parselde belediyemizin kiracısı bulunmakta olup kira süresi 2017 yılına kadar ek sözleşmeyle uzatılmıştır. 30.000.00 USD + KDV karşılığı 103,760.94 TL tutarındaki en son aya (Mart 2016) kira bedeli 29/03/2016 tarihinde Prista Oil Yağ Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından Belediyemize ödenmiş olup anılan tarih öncesinden ödenmemiş kira borcu bulunmamaktadır. Diğer detaylar ihale şartnamesinde belirtilmektedir.
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.
İsteklilerde aranacak belgeler:
- İÇ ZARF:
1 - İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B - DIŞ ZARF:
1) Katılımcının kanuni ikametgâhı, (Türkiye’de Tebligat için adresi-İkametgah Belgesi
2) Katılımcının nüfus cüzdan sureti (resimli) ,
3) İş bu şartnamede istenilen geçici teminat makbuzu ve bu şartnamede istenen tüm evrakların eksiksiz olarak verilmesi,
4) Dosya (şartname bedeli makbuzu)
5) Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden, Belediyeye BORCU YOKTUR belgesi
6) Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır.
7) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3-6) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge.
8) Noter Tasdikli İmza sirküleri, (Gerçek ve tüzel kişilerde)
9) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
10) Teklif mektubunu havi iç zarf. (mektup imzalı ve kaşeli olacaktır)
11) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz
Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü (06/04/2016) saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 10.000 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü (06/04/2016) saat 14:00’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İLİMTEPE İHALE BİLGİLERİ

İLİMTEPE

Belediyemize ait aşağıda belirtilen parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır. İhale Belediye Encümeni toplantı odasında 06/04/2015 Çarşamba günü saat 15:00’da yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 5000 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İsteklilerde aranacak belgeler:
a- İkametgah belgesi (resimli)
b- Nüfus cüzdanı sureti (resimli)
c- Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz
d- Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.
e- İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)
f- İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.
g- Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı
Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 14:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 5000 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 14:00’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

GÜNDEM HABERLERİ


 İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB Sultangazi'de açık teklifle arsa satacak

İBB, Sultangazi’deki 600 metrekare konut ve ticaret imarına sahip arsasını ihale yoluyla satışa çıka

22 Ocak 2018


Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Horizon Life Beytepe 675 bin TL’ye 4+1 fırsatı

Koz Group imzalı Horizon Life Beytepe Ankara Çankaya’da 675 bin TL’de 4+1 konutlarında hemen teslim

20 Ocak 2018


Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum